Автор: Елена Киркова
ISBN: 978-954-07-3504-7
Страници: 702
Година: 2013
Наличност: Да
Тегло: 1.2 кг.

Корица: твърда

25.00 лв.

Количество

Проф. дхн Елена Киркова завършва специалност химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва научната си дейност в областта на кристализационните и съкристализационните процеси под ръководството на акад. Близнаков. Специализира в Московския университет върху използването на радиоактивни индикатори при включване на различни примеси в кристалните вещества. С много свои сътрудници организира и ръководи Лаборатория за чисти и особено чисти вещества с производствена база. Има отпечатани над 100 научни публикации, научнопопулярни статии и книги за преподаватели по химия и монография "Вещества с висока чистота — методи за получаване". Трудовете ѝ са намерили отзвук в стотици цитати, предимно в чуждестранната литература.

"Химия на елементите и техните съединения" е основен курс, в който се изучават свойствата на всички неорганични прости и сложни вещества — от водорода до трансурановите елементи. Материалът е разгледан на основата на химичната термодинамика и квантовомеханичната теория за строежа на веществата. Използвани са и няколко концепции — прости и достъпни, но строго следващи основните закони на квантовата химия.

Учебникът има за цел не само да даде необходимите знания на студентите, но и да формира у тях научно-творческо мислене за анализиране на усвоените знания, за което спомага стройното изложение на основата на периодичната система на Менделеев. Обърнато е внимание на дискусионните, все още нерешени химични и екологични проблеми, на биологичното значение и токсичното действие на някои елементи. Отразени са приложните аспекти на неорганичната химия, включително за новите отрасли на техниката.