МЕНЮ
КОШНИЦА

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - unipress.bg
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
СъставителДеница Хинкова, Евелина Иванова-Варджийска, Иван Кирков
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 216
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5571-7
20.00 лв.
Купи

Сборник с доклади от научна конференция - София, 18–19 март 2022 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ............................................................................................................................. 9

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ......................... 13

ЗА ЦЕЛТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДНЕС

Христо Тодоров .................................................................................................................... 15

„ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ –

ПОРЕДНАТА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА?

Пламен Макариев ................................................................................................................... 19

ОБРАТНА ВРЪЗКА: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА „ВЧЕРА“ И „ДНЕС“

Виолета Стойчева ................................................................................................................. 29

ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Мирена Легурска, Ивайло Прокопов, Весела Мирчева ...................................................... 45

РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗА ДЕМОКРАТИЧНА КУЛТУРА ЧРЕЗ ФИЛОСОФСКИ ДИАЛОГ

Евелина Иванова-Варджийска .............................................................................................. 60

ЛИЧНОСТТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В ИСТОРИЯТА

Иво Минков .............................................................................................................................. 80

ПРЕПОДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ ПО ГРАЖДАНСКО

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗАТА НА ПРЕДХОДЕН ОПИТ И

ЕЗИКОВИ ИНТУИЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Елена Цветкова ...................................................................................................................... 86

„ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА“

В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ –

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Николета Николова .............................................................................................................. 101

РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА И

ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ......................................................................... 109

ВСЕОБЩАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЧОВЕШКО ЖИВЕЕНЕ

И ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Александър Андонов ............................................................................................................. 111

ГРАЖДАНИТЕ И НАЧАЛАТА

Веселин Дафов ....................................................................................................................... 124

РАЗВИВАНЕТО НА ПРИОБЩАВАЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ –

ПЪТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КУЛТУРА

И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Александър Кръстев ............................................................................................................. 139

ОВЛАСТЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ:

ИСТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА КУЛТУРА

Иван Кабаков ........................................................................................................................ 145

ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА НЕФОРМАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Любомира Попова ................................................................................................................. 159

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

Албена Танева, Лилия Еленкова ........................................................................................... 169

ПРАВОТО КАТО ЕТОС. ЗАЩО Е ВАЖНА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО

В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ?

Кристина Ясенова ................................................................................................................ 181

МИСИЯТА НА МЕДИИТЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ

НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА

Марина Маринова ................................................................................................................. 196

ABSTRACTS ......................................................................................................................... 207