МЕНЮ
КОШНИЦА

ГЛАСОВЕ НА ДРУГОСТТА. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2–3 ноември 2022 г.

ГЛАСОВЕ НА ДРУГОСТТА. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2–3 ноември 2022 г. - unipress.bg
ГЛАСОВЕ НА ДРУГОСТТА. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2–3 ноември 2022 г.
СъставителНоеми Стоичкова, Яница Радева, Мартин Колев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 496
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5843-5
30.00 лв.
Купи

Настоящият сборник е резултат от международната научна конференция „Гласове на другостта“, проведена в Софийския университет на 2‒3 ноември 2022 г. Тя e четвъртият форум, организиран по проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (започнал през 2019 г.) към Факултета по славянски филологии. Надсловът на конференцията e логичен, но и провокативен за продължаващите вече над три десетилетия академични занимания в областта на литературната периферия. Форумът предизвика значителен интерес и при провеждането си реализира нови литературноисторически открития, което потвърди продуктивността на избрания подход, фокусиран върху множеството гласове, които по различни причини са смълчани и(ли) заглушени.

Едновременно с това, този сборник демонстрира вторична, метатекстова полифоничност, хетерогенен потенциал на „гласовете на другостта“, които проговарят в 52 статии, представящи разнородни концептуални, теоретични и интерпретативни парадигми към темата. В някои от текстовете другостта е възприемана като възкресяване на маргинализирани, полузабравени авторски имена, в други ‒ като възможности за алтернативен прочит на (привидно) добре познати, канонизирани произведения, а в трети ‒ като динамично напрежение на интертекстуален диалог. Полето на възможните прояви на темата е видяно като работещо от Античността до постмодернизма, като обхващащо и славянски алтернативни литературни практики, и „другост на втора степен“ – в китайската литература. Разбира се, акцентно са разгледани и европоцентрични прояви на другостите.