MENU
Your Cart

German Philology - unipress.bg

ZUR VORGESCHICHTE DER PHILOSOPHISCHEN HERMENEUTIK
-30 %
Die Studie versteht sich als Beitrag zur Erläuterung des Kampfes um das Erbe der klassischen Hermeneutik. Seit Anbeginn erhebt die philosophische Hermeneutik einen Universalitätsanspruch. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob die Anziehungskraft dieses Anspruchs noch bewiesen werden kann. De..
16.00 лв. 11.20 лв.
DIE WECHSELSEITIGE BEEINFLUSSUNG VON ERST- UND ZWEITSPRACHE BEI DER TEXTPRODUKTION
-30 %
INHALTSVERZEICHNIS0. Vorwort .................................................................................................. 91. Einleitung ............................................................................................ 101.1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung ......................
28.00 лв. 19.60 лв.
JUNKTIONSUNTERSUCHUNG DES SIMPLICISSIMUS-ROMANS. Ein Beitrag zur Syntax der neuhochdeutschen Sprache
-30 %
Die Verfasserin studierte Deutsche Philologie an der St.-Kliment-Ohridski- Universität Sofia und promovierte im Jahr 2014 auf dem Gebiet der diachronen Linguistik am Institut für Germanistik und Skandinavistik derselben Universität. Dort arbeitet sie seit mehreren Jahren als wissenschaftliche Assist..
22.00 лв. 15.40 лв.
Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache
-30 %
В христоматията са представени писмени паметници и откъси от литературни произведения от началния период на немската литература до Мартин Лутер. Христоматията е предназначена за семинарни упражнения по историческа граматика и история на немския език с редовни студенти от специалност „Немска филологи..
10.00 лв. 7.00 лв.
Немска лексика в българския език. Морфосемантичен, словообразувателен и етимологичен обзор
-30 %
Настоящият лексикон представя компактно значителна част от засвидетелстваните в различни подсистеми на българския език а) преки или косвени заемки и части от заемки, характеризиращи се с немско (респ. германско) потекло, или б) водещи началото си от други езици, но изпитали по време на своята миграц..
30.00 лв. 21.00 лв.
Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език
-30 %
Доц. д-р Бисерка Велева завършва немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия университета в Берлин, Германия. От 1996 г. работи в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, катедра „Западни езици“, като преподава практически немски език във ФЖМК, след това в ЮФ. През 2004-200..
15.00 лв. 10.50 лв.
Немско-български/ Българско-немски икономически речник
-30 %
Настоящото издание на немско-български и българо-немски икономически речник съдържа - в двете си части - 65 000 думи и изрази както от специализирания, така и от общия съвременен немски език. Постарали сме се да включим основни понятия и често срещани изрази от областта на финансите, застрахователно..
30.00 лв. 21.00 лв.
Die Ubersetzung offentlicher Urkunden im Sprachenpaar Bulgarish und Deutsch
-30 %
Dr. RENETA KILEVA-STAMENOVA studierte Germanistik und Anglistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, wo sie auch promovierte. Seit 1985 ist sie Dozentin für Übersetzungstheorie und -praxis am Institut für Germanistik und Skandinavistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Ihre ..
15.00 лв. 10.50 лв.
Немски елементи в говора на банатските българи
-30 %
Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната бълга..
10.00 лв. 7.00 лв.
От средновековния немски до съвременния български език
-30 %
Проф. д-р Борис Парашкевов е и изтъкнат преводач от немски и фински език, получил заслужено признание за преводите си на романа на Мика Валтари „Синухе Египтянина“, на най-значимата творба от епохата на немския барок „Приключенията на Симплицисимус“ от Ханс Якоб Кристоф фон Гримелсхау..
25.00 лв. 17.50 лв.
Дипломатическата кореспонденция между България и Германия
-50 %
В настоящото изследване се прави анализ на документалната страна на отношенията между България и Германия. Тези отношения датират от 1200 години. Взаимоотношенията през изминалите векове се проследяват накратко, с цел да се подчертае наличието на дипломатическа кореспонденция между двете държави, ка..
15.00 лв. 7.50 лв.
България и немскоезичният свят: транскултурни взаимодействия
-30 %
Сборникът включва докладите от проведената на 1 декември 2016 г. Юбилейна научна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева и доклади на участници в тържествения форум на 2 юни 2016 г. по случай 25-годишнината от създаването на Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус“ в СУ „Св. Климент Охридски..
24.00 лв. 16.80 лв.
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch)
-30 %
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Philology..
12.60 лв. 8.82 лв.
Morphologische Sonderklassen im Verbalsystem des Gegenwartsdeutschen und ihr sprachhistorischer Hintergrund
-30 %
Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen Flexionstypen..
8.60 лв. 6.02 лв.
Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)