Banner
Instagram
Политическа география, геополитика, геостратегия - unipress.bg
Политическа география, геополитика, геостратегия - Геология и география..
Природа и общество. Интердисциплинарни четения, том 1 - unipress.bg
В настоящия сборник са поместени материали, представени на интердисциплинарния семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, проведен на 12–..
-15%
Радиоизотопно датиране - unipress.bg
Откриването на радиоактивността в края на XIX в. поставя началото на нова научна дисциплина – геохронологията, която изучава отпечатъците на времето върху геологичните материали, изразени чрез техния ..
-15%
Регионална и политическа география на балканските страни - unipress.bg
Книгата "Регионална и политическа география на балканските страни" е систематизиран географски труд, който има за цел да разгледа и анализира сложните и взаимосвързани историко-географски, природно-ек..
-15%
Регионална и политическа география на балканските страни - unipress.bg
Проф. д-р Стефан Карастоянов е създател и дългогодишен ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От ..
-15%
Регионални географски сценарии в България - unipress.bg
„Регионални географски сценарии в България“ е синтез между съвременната научна проблематика в учебните дисциплини „Природна география на България“ и „Социално-икономическа география на България“ – зад..
Показва 21 до 26 от 26 (2 страници)