Автор: Асен Асенов
ISBN: 978-954-07-5007-1
Страници: 940
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 1.6 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

34.00 лв. 40.00 лв.

Количество

Асен Асенов е професор по биогеография в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кли мент Охридски“ и ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Чете лекционни курсове на бакалавърско ниво по биогеография, защитени природни обекти в България, природна география на континентите, околна среда и природни ресурси и управление на горските ресурси в България, както и в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ по природен капитал, хабитатно разнообразие и методи за оценка на екосистемните/ландшафтните услуги. Специализирал е в МГУ – Москва и в Университета в Саарбрюкен – Германия. Научните му интереси са насочени към пространствено-времевите проблеми на много от субдисциплините на биогеографията, теорията на биоразнообразието и природния капитал, устойчивото развитие и екосистемните/ландшафтните стоки и услуги. Автор е на няколко университетски учебника и монографии, автор и съавтор е на повече от 130 научни публикации.

 

Настоящото издание е авторска трактовка на българското биогеографско пространство, отразено в същността и структурата на националния природен капитал, със заявка да заеме достойно място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020–2030 г. От съществено значение в монографията е биогеографската регионализация на автора, основаваща се на екологофизиономичния биомен подход, която подчинява организацията на представените в текста биогеографски провинции и райони. Надграждаща роля в книгата има въвеждането на почти всички синтаксони, определени за България, както и вероятностното присъствие на други, използвани при характеристиката на част от защитените местообитания, включени в том 3 на Червената книга на Република България (2015). Изданието има съществена роля за утвърждаване на термина „природен капитал“ в научните изследвания.

Подобни продукти