МЕНЮ
КОШНИЦА

Геология на западния Циркум-Родопски пояс

Геология на западния Циркум-Родопски пояс - unipress.bg
Геология на западния Циркум-Родопски пояс
АвторНиколай Бонев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 176
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5768-1
28.00 лв.
Купи

Настоящата монография е резултат от научни изследвания на автора в периода 2008-2019 г. върху западния сегмент или част от ЦРП, проведени в хода на постдокторската му работа в Университета в Лозана (Швейцария) през 2004-2005 г. и деийност като Фубрайт старши изследовател в Маями Университет, както и работата по научно-изследователски проекти в периода 2006-2019 г., финансирани от МОН и Софийския университет.
Изследванията са извършени в район с площ 100х60 км, разположен на Халкидическия полуостров на територията на Северна Гърция в област Източна Македония - Западна Тракия, в който попада западният ЦРП.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение / 7

I. Предходни изследвания и състояние на проблема / 10

1. Исторически бележки / 10

2. Регионална тектонска позиция и представи за геодинамична еволюция на ЦРП / 10

3. Представи за тектонски строеж и структурна еволюция на западния ЦРП / 13

4. Представи за стратиграфия, взаимоотношения и възраст на единиците от  западния ЦРП / 16

5. Бележки върху Сръбско-Македонския масив като кристалинен фундамент на западния ЦРП / 20

6. Проблеми / 24

II. Материал, методи на изследване и аналитични процедури / 25

1. Mатериал и методика на изследването / 25

2. Аналитични процедури / 26

2.1. Валова геохимия / 26

2.2. Изотопна геохимия на Nd, Sr и Pb / 26

2.3. Минерална химия / 26

2.4. U-Pb геохронология / 27

III. Регионална геология на западния ЦРП / 28

1. Общи бележки / 28

2. Метаултрамафичен-метамафичен комплекс Терма-Волви-Гомати от Сръбско-Македонски масив и метамафични скали от западните части на Родопски масив / 29

2.1. Теренни данни / 29

2.2. Петрография и минерална химия / 37

2.3. Валова геохимия / 40

2.4. Nd-Sr-Pb изотопна геохимия и сравнение на изотопния състав с други триаски рифтови единици в съседство / 54

2.5. U-Pb геохронология / 56

3. Офиолити Касандра-Ситония, единица Хортиатис и единица Мелисохори / 61

3.1. Офиолити Касандра-Ситония / 62

3.1.1. Теренни данни и структурна характеристика / 62

3.1.2. Зони на локализирана деформация – теренни данни и структурна характеристика / 67

3.2. Единица Хортиатис / 74

3.2.1. Теренни данни и структурна характеристика / 74

3.3. Единица Мелисохори / 76

3.3.1. Теренни данни и структурна характеристика / 76

3.4. Петрография на офиолити Касандра-Ситония и магматични скали от единица Хортиатис / 78

3.5. Валова геохимия / 82

3.6. U-Pb геохронология / 85

4. Карбонатна последователност, покриваща офиолити Касандра-Ситония / 99

IV. Tектоно-магматична еволюция на западния ЦРП / 109

1. Триаска рифтова тектоно-магматична еволюция / 109

1.1. Геохимичен характер и петрогенезис на триаските рифтови магматични скали от западен ЦРП / 109

1.2. Сравнителна характеристика с триаски рифтови

магматични единици в регионален мащаб / 113

2. Юрска островнодъгова и заддъгова тектоно-магматична система в западен ЦРП / 125

2.1. Геохимичен характер и петрогенезис на юрските островнодъгови и заддъгови офиолитови магматични скали от западен ЦРП / 125

2.2. Време на магматична акреция на офиолити Касандра-Ситония и Централен Халкидики / 129

2.3. Рециклиране на коров материал – унаследени циркони / 130

2.4. Тектонско значение на офиолити Касандра-Ситония / 132

2.5. Взаимоотношения между островнодъговата магматична серия Хортиатис и заддъгов офиолит Ситония / 139

2.6. Тектонско вместване на офиолит Ситония / 141

Общи изводи / 145

Използвани съкращения / 150

Използвана литература / 151

Резюме на английски / 169