Banner
Instagram
Тялото текст - unipress.bg
Тялото започва като самоусещане, съзнание за време и за съдба... „Тялото текст“ смело нахлува в противоречията на „постмодерната ситуация“ посредством самата тъкан на тялото. Проследява променит..
Философия и наука - unipress.bg
Статиите, представени в сборника, са писани в различни периоди. Колекцията е съставена с намерение да се представят ключови позиции на Сергей Герджиков, развивани в продължение на десетилетия. Статиит..
Философия на конкретното: Сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев - unipress.bg
Шейсетата годишнина на проф. Райчо Пожарлиев е повод да се отдаде дължимото на един изключително успешен път във философията - като преподавател, като учен, като занимаващ се с образованието в среднот..
Философия на науката. Въведение - unipress.bg
Книгата е предназначена да въведе читателя във философията на науката. В основата ѝ е залегнал курсът "Философия на науката - I част" за студенти от специалност "Философия" на Софийския университет "С..
Философия на образованието: проявена в академичен курс - unipress.bg
Предложеното произведение е авторска интерпретация на философски идеи, които са включени в курс, предназначен за студенти от Факултета по педагогика, които изучават Философия на образованието. Зара..
Философия на храненето - unipress.bg
Книгата е "блестящо потвърждение на вездесъщността на философския дискурс" (проф. Цочо Бояджиев). Тя разгръща антропологическите и метафизическите аспекти на проблема за храненето като връзка на човек..
Философията на Пътя в Древен Китай. Мъдрецът и Дао в Джуандзъ - unipress.bg
Темата за Пътя на мъдреца стои в центъра на философските дискусии в Китай от V до II в. пр. н.е. Главна причина за това е поведеният от конфуцианците дебат относно човещината (дали хората са добри по ..
Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време - unipress.bg
Книгата цели да покаже как повечето от различните позиции в съвременната западна философия могат да бъдат подредени спрямо четири по-общи културни гледища към историческото време. Под съвременна филос..
Хронотоп и тяло: опити за конкретна метафизика - unipress.bg
Настоящото издание представя търсения относно напрежението между крайното и безкрайното, но не абстрактно, а като вътрешно напрежение на битието на отделното, като същностен патос на неговия живот. С ..
Черния ловец - unipress.bg
Черния ловец - персонаж от гръцката митология, е младеж, който излиза извън полиса и впускайки се в планината, чрез хитрост, получава инициация. Като го описва, авторът Пиер Видал-Наке проучва гръцкия..
Човекът - свободен и несвободен - unipress.bg
Сборникът включва доклади от конференцията „Човекът – свободен и несвободен“, проведена през ноември 2016 г. Темата, вдъхновена от изследователската нагласа на субектния подход в българската филос..
Човекът на светлото бъдеще: цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956) - unipress.bg
Настоящото изследване е поглед върху марксист­ко-ленинската интерпретация на старата тема за преобразяването на „ветхия човек“ в „нов“, полу­чила възможност за практическо приложение в ред европейс..
Що е просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия Отговор на въпроса: Що е Просвещение? - unipress.bg
Най-общото намерение на изследването е да представи един конкретен от гледна точка на голямата история на идеите случай – намесата на Кант в отговора на въпроса за същността на Просвещението – откъм м..
Метафизика на границата - unipress.bg
ГЕРГАНА ДИНЕВА е доктор по философия със специализация върху история на средновековната философия, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Настоящата книга представя текста на дис..
Показва 61 до 74 от 74 (4 страници)