Banner
Instagram
-50%
Ницше, Хайдегер и християнската метафизика - unipress.bg
Владимир Теохаров завършва специалност „философия" в СУ „Св. Климент Охридски" през 1985 г. Работи във философския факултет на Софийския университет. Специализирал е в Германия и Австрия. Научните ..
-30%
Обещанията на интересното - unipress.bg
В архива на Шопенхауер откриват малък трактат „За интересното“, който никога не е бил публикуван приживе... Философът, за когото главните врагове на човешкото щастие са болката и скуката, в пика на св..
-50%
Обяснение и разбиране - unipress.bg
Конференцията „Обяснение и разбиране“ прави опит да провокира размисъл и разговор за отношенията между естествени и хуманитарни науки. Единството, за което говори думата „университет“, може би е само ..
-50%
Онтологични ситуации. Сборник доклади - unipress.bg
Сборникът включва доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов, проведена през май 2006 г. Темата на конференцията е подбрана като израз както на спецификата, ..
-30%
Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология - unipress.bg
Заглавието на тази книга се отнася изключително до нейната втора част. Първата част има задачата да покаже, че има същностни и феноменологически релевантни аспекти на човешкото присъствие в света, кои..
-30%
Пол и модернизъм. Историческо преосмисляне на канона - unipress.bg
Пол и модернизъм подлага модернистичното движение на критическа преоценка в търсене на отговор на въпроса доколко бунтът на самоназовалите се модернисти се ангажира с актуалните за времето полови норм..
-30%
Политическата мисъл на европейското минало - unipress.bg
Политическата мисъл на европейското "минало" - Философия..
-30%
Предизвикателството Аристотел - unipress.bg
Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400-годишнината от рождението на Аристотел, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г. Годишнината от рожден..
Професор Александър Димчев. Биобиблиография - unipress.bg
Изданието е посветено на 60-годишния юбилей на проф. Александър Димчев. Включва пълна библиография на научните му публикации...
-30%
Пътища на познанието - unipress.bg
Сборникът се издава в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева.Съдържанието му до голяма степен отразява многообразието на философските проблеми, които тя е обсъждала и решавала със ..
Раждането на личността - unipress.bg
"Изследването на Гергана Динева има за предмет тема, съществена за европейското мислене. Във фокус е личното, Азът, фиксиращото персоналната идентичност. Динева стига до съвременните му измерения, пре..
Размисли за суетата - unipress.bg
Суетата в човешката история е древна, но и същевременно неостаряваща и вечно актуална тема. Още в старозаветни времена псалмопевецът установява крехкото и суетно състояние на човек: "Ето, Ти си ми дал..
-30%
Реториката в съвременното общество - unipress.bg
Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. ..
-30%
Руският бретьор на прицел - unipress.bg
Книгата " Руският бретьор на прицел" е посветена на заклетия руски дуелист и специфичното му присъствие в общвствения и културния живот на империята през първата половина на XIX век. В нея многоизмерн..
-50%
Святото във философия на религията. Рудолф Ото - unipress.bg
Книгата представлява сборник от конференцията, посветена на творчеството на Рудолф Ото.Рудолф Ото е протестантски теолог, философ на религията и изследовател на световните религии. В своя интелектуале..
-50%
Семейната сцена. Антропологическа история на семейното хранене в България в модерната епоха - unipress.bg
Изследването на семейното хранене във всичките му аспекти позволява да се уплътнят или премислят важни представи за модернизацията на българското общество. Разглеждат се привидното противоречие при по..
-30%
Случайности: историческа типология - unipress.bg
В настоящата книга се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристо..
-30%
Социалните анклави на съвременността: дигиталният @з - unipress.bg
Книгата представлява изследване, посветено на един изключително актуален проблем, свързан с личността, в контекста на взаимодействието ѝ с другите в глобалното информационно пространство, интернет. Тр..
-30%
Съзнание и поведение - unipress.bg
Целта на книгата е да представи едно възможно решение на проблема за съзнанието, който може още да се идентифицира с т.нар. проблем "тяло - съзнание", психофизически проблем, а също така може да се на..
-50%
Сьорен Киркегор - мислител и творец на три века - unipress.bg
Едно от имената, които безспорно са останали значими не само в историята на философията, но и в историята на литературата, културата, теологията, е Сьорен Киркегор – мислител, който трудно се вмества ..
Показва 61 до 80 от 104 (6 страници)