Banner
Instagram
-30%
Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник - unipress.bg
Книгата съдържа 204 статии за части, форми и състояния на човешкото тяло според това как те са представени в българската народна (традиционна) култура. Статиите са съставени въз основа на изворови дан..
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - unipress.bg
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - Филология..
-30%
Немски елементи в говора на банатските българи - unipress.bg
Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиков..
-30%
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - unipress.bg
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Филология..
-30%
Непознатият Андерсен - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
Материали от международната конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (4-6 април 2005), посветена на двестагодишнината от Рождението на Ханс Кристиан Андерсен..
-30%
Нова българска и румънска лексика след 1989 г. - unipress.bg
Настоящата книга е плод на дългогодишно изследване върху лексиката, навлязла и създадена в българския и румънския език след началото на демократичните промени през 1989 г. Съпоставката между два ез..
-30%
Новогръцка литература: Кратък преглед и подбрани текстове - unipress.bg
Второ подобрено и разширено издание: Νεοελληνική λογοτεχνία. Σύντομη επισκόπηση και ανθολόγιο κειμένων.Настоящото пособие по новогръцка литература и христоматията към него имат за цел да улеснят бълга..
-50%
Обидното слово в българския и във френския език - unipress.bg
Книгата разглежда възможността да бъде използвано обидното слово като инструмент за преосмисляне на стойностите в общуването в родна и неродна езикова и културна среда. В кръга на наблюденията е включ..
-30%
Обобщеноличните изказвания в българския език – прагматични манипулации на синтактично ниво - unipress.bg
Димка Савова е славист и българист, дългогодишен преподавател по сръбски и хърватски език в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е лектор по български език в Хърватия и в Полша. Научните й интереси са насо..
-30%
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - unipress.bg
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - Филология..
-30%
Образът на Сид в испанската литература - unipress.bg
Книгата проследява и анализира изграждането на образа на испанския средновековен герой Сид в испанската литература от първата творба, която го превръща в литературен мит – средновековната епическа ..
-50%
Обучението по френски език - unipress.bg
Фототипно издание."Обучението по френски език. Методически бележки" е написана от бащата на Петър Увалиев - Христо Увалиев, преподавател в Висшия педагогически курс през 1914 г. и е изд..
-30%
Общото словно богатство и семикомуникацията на славянските езици, 2. доп. изд. - unipress.bg
Настоящата книга прави опит да систематизира семантичните връзки между славянските думи, като авторът прилага и някои по-съвременни теории за обясняване на явленията...
-50%
Основи на литературната наука - unipress.bg
Михаил Арнаудов завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище (дн. Софийски университет) в София (1898). Специализира през 1898-1900 индогерманско езикознание, философия..
-30%
Основи на методиката на обучението по български език - unipress.bg
Основи на методиката на обучението по български език - Филология..
-30%
Особено поведение на някои езикови елементи като операционални единици - unipress.bg
В книгата са събрани разнообрази изследвания, посветени на разнородни езикови единици. Изследването доказва, че въпреки различността на единиците е възможно тяхното обособяване в група динамични езико..
Особености на изучаването на чужд език в детска възраст - unipress.bg
Книгата е опит да се направи преглед на някои от съществуващите теории и практики в съвременното езиково обучение. Всяка от главите е разделена на отделни части, които съответно описват както научноиз..
От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова - unipress.bg
Съдържанието на юбилейния сборник отразява еволюцията на научните възгледи на изследователката и включва области като синтаксис, прагматика, типология на езика и лингвистични универсалии, семиотика, д..
-30%
От средновековния немски до съвременния български език - unipress.bg
Проф. д-р Борис Парашкевов е и изтъкнат преводач от немски и фински език, получил заслужено признание за преводите си на романа на Мика Валтари „Синухе Египтянина“, на най-значимата творба от епох..
-30%
Парачовешкото: грация и гравитация - unipress.bg
Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, съставен от Мария Калинова, Дарин Тенев и Камелия Спасова по повод нейната 60-годишнина. Изданието съдържа близо 1000 страници и включва текстов..
Показва 161 до 180 от 270 (14 страници)