Автор: Савелина Банова

ISBN: 978-954-07-4377-6
Страници: 256
Година: 2017
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

15.00 лв.

Количество

Монографията предлага систематизирани данни, представящи употребата на два лингвистични сегмента – единият е от номиналната фраза (притежателните местоимения – клитични и пълни форми) и другият е от вербалната фраза (приглаголните клитики) от неносители на българския език. През призмата на основните теоретични постановки, свързани с езикоусвояването, се анализира специфичният езиков материал, като се правят изводи с теоретична и приложна насоченост. Предоставя се полезна информация за всички, които работят в областта на лингвистиката, контрастивната лингвистика, методиката и се интересуват от усвояването на чужд език.

Подобни продукти