Автор: Колектив
ISBN: 9789540745176
Страници: 405
Година: 2018
Наличност: В наличност
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

15.30 лв. 18.00 лв.

Количество

Сборникът е посветен на 75-годишния юбилей на доц. д-р Христо Стаменов - езиковед със забележителен творчески заряд и безспорни приноси към изследването на проблемни области в структурата и употребата на английския и българския език. Всестранността на научните му интереси и изтънчената му наблюдателност са мотивът зад привидно тривиалното заглавие Езикът отблизо.

Сборникът е двуезичен и обединява оригинални статии от наши и чужди българисти и англицисти, условно разделени в три раздела. Първата част Следи във времето съдържа разработки по въпроси, засегнати в публикациите на Христо Стаменов и получили широк отзвук през годините: за статута на един спрямо категорията оп-ределеност-неопределеност, за заемането на чужди афикси и теорията на словообразуването, за инвариантното значение на предлози. Статиите във втората част Езикът отблщо засягат голям брой теми - от теоретични езиковедски въпроси до конкретни анализи в областта на фонологията, морфологията, синтаксиса, семанти-ката и езикоусвояването, някои от тях през призмата на дискурса или на корпусната лингвистика. Третата част Мост между култури и традиции съдържа статии, обсъждащи конкретни преводи и отразява факта, че Христо Стаменов има постижения не само в превода, но и в успешното съчетаване на англоезичните и българските традиции в езикознанието. Той винаги активно е работил за осъществяването на връзка между различните университетски средища на англицистиката и българистиката и за поддържане на връзката между поколенията. Разнообразното съдържание на сборника го прави привлекателно четиво за голям кръг езиковеди.

Подобни продукти