Автор: Галина Павлова, съст.

ISBN: 978-954-07-4699-9
Страници: 262
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: мека

14.40 лв. 16.00 лв.

Количество

Тематичният сборник обхваща статии, посветени на проблемите на приложното езикознание, на особеностите на различните типове специализиран текст, на въпросите на специализирания превод, на отделни аспекти на методиката и дидактиката на преподаване на специализирани текстове и на междукултурната комуникация. В сборника участват 17 души от Катедрата по западни езици, които преподават специализиран английски, немски, френски и испански език в различните факултети на Софийския университет.

Целта на настоящия проект е да се постигнат нови стандарти в специализираното чуждоезиково обучение въз основа на едно по-задълбочено лингводидактическо изследване на различните типове специализирани текстове. 

Подобни продукти