МЕНЮ
КОШНИЦА

Математическото образование. 75-годишна мисия и история

Математическото образование. 75-годишна мисия и история - unipress.bg
В наличност
Математическото образование. 75-годишна мисия и история
СъставителФилип Петров, Евгения Сендова
  • Наличност: В наличност
  • Корица: електронно издание
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 320
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5742-1
Купи

Итеглете файла.


Сборник с научни статии от годишен семинар на катедра „Обучение по математика и информатика“, октомври 2022 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Кирил Банков, Теодоси Витанов, Иван Ганчев, Юлия Нинова, Иван Тонов, Филип Петров, Диана Раковска – История на катедра „Обучение по математика и информатика“ 7

Иван Ганчев – Курсът по методика на обучението по математика във висшето училище – минало, настояще и идея за бъдеще 28

Иван Ганчев, Сава Гроздев, Юлия Нинова – Дидактика на дидактиката на математиката 52

Кирил Банков – Точкуване на задачи и използване на скàли при стандартизирани оценявания 73

Юлия Нинова – Дидактически приложения на един логически закон 87

Юлия Нинова, Слави Кадиев – Система от задачи на тема „Отношение на обемите на два многостена“, създадена на базата на технологичния подход 104

Таня Тонова – Образователната среда – класната стая на XXI в. 137

Таня Тонова, Станислав Иванов – Пресечна точка 142 

Николина Николова, Цветелин Андреев, Евгения Сендова – Класика и съвремие в хармония в блокови среди за програмиране 150

Филип Петров – Атакуване на три актуални проблема в обучението по информатика и информационни технологии въз основа на идеи от 70-те години на XX в., родени в контекста на математическото образование в България 178

Борислава Кирилова – Стимулирането на екипната работа и трудността при оценяването на проектите при осъществяване на проектно базирано обучение 209

Анатоли Грънчаров – Дигитални макети с развивки на геометрични тела 225

Антоанета Фитнева – За необходимостта от изучаване на информатика и поддържането на традицията: опитът на 73. средно училище „Владислав Граматик“ 237

Данко Калапиш – Привличане и задържане на учители по математика, информатика и информационни технологии чрез оптимизиране управлението на трудовите възнаграждения 246

Веселина Иванова, Емилия Лазарова, Анета Кинева – Организация на обучението при използване на модела 1:1 във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ 261

Илиана Цветкова – Ролята на извънкласната подготовка и състезанията за откриване и развиване на математическия талант 273

Марина Дамянова, Филип Петров – За употребата на интерактивни дигитални учебни ресурси в часовете по математика от прогимназиален етап 297

Снежина Стоянова – Три математически игри за потапяне във вълшебството на математиката 309