MENU
Your Cart

Формално-семантични подходи към евиденциалността E-book

Формално-семантични подходи към евиденциалността E-book - unipress.bg
Формално-семантични подходи към евиденциалността E-book
AuthorsВелислава Тодорова
  • Stock: YES
  • Model: Е-книга
  • Pages: 218
  • Year: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5777-3

Изтеглете книгата

Книгата разглежда формално-семантичните подходи към граматическата категория евиденциалност, обръщайки специално внимание на философските теории за значението, на които се основават тези подходи, и в най-голяма степен – на трудностите, които лингвистите срещат в опитите си да вместят евиденциалността в рамките на избраните от тях теории. 

Основна цел е да покаже максимално ясно какви недостатъци в съвременните философски схващания разкрива изследването на евиденциалността. Вторична цел е да изясни значението на граматическата категория евиденциалност и да защити тезата си, че тя е феномен с особено голяма значимост както за лингвистиката, така и за философията.

Периферна за изследването, но важна сама по себе си цел, която преследва автора, е да покаже как вижда взаимоотношенията между лингвистиката и философията на езика, а именно: философията на езика трябва да предоставя на лингвистиката добри инструменти – термини, теории, хипотези – за осъществяване на езиков анализ, а за да стане това, е необходимо философите на езика да следят внимателно как изработените от тях инструменти се прилагат за конкретни езикови данни и да отстраняват недостатъци, когато такива станат явни.