МЕНЮ
КОШНИЦА

Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова

Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова - unipress.bg
Очаквайте
Сборник научни изследвания в чест на професор Цанка Цанкова
СъставителВенцислав Л. Петров
  • Наличност: Очаквайте
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 14.00см x 20.00см
  • Страници: 342
  • Година: 2022
  • ISBN: 078-954-07-5395-9
Купи

Цанка Цанкова е български юрист, ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли“ на Консултативния съвет по законодателството към 39-ото и 40-ото народно събрание и съдия в Конституционния съд на Република България (мандат 2009 — 2018 година). Член-кореспондент на БАН.


СЪДЪРЖАНИЕ

Професор Цанка Цанкова – биобиблиография / 7

Красимира Средкова - Трудови права на бащата / 19

Екатерина Матеева - Развитие на съдебната практика по разрешаване на родителски разногласия относно пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи / 42

Малина Новкиришка-Стоянова - „Mater semper certa est, pater is est quem nuptiae demonstrant“ / 116

Валентина Попова, Борислав Ганчев - Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 ГПК за възлагане на недвижими имоти при публична продан в производство за принудително изпълнение / 160

Венцислав Стоянов - Сделки на управление и сделки на разпореждане / 172

Павел Сарафов - Правни особености на държавната собственост / 190

Анна Станева - Приемане на наследството по опис (Някои дискусионни въпроси) / 205

Галина Димитрова - Принципът за осигуряване на най-добрия интерес на детето при прекратяване на настаняването извън семейството / 234

Красимир Димитров - Нотариалноправни проблеми при удостоверяването на брачен договор и вписването му в имотния регистър / 255

Венцислав Л. Петров - Необходими промени в режима на законовата солидарност между съпрузи за задължения, поети за нужди на семейството / 265

Анна Чолакова - Правна характеристика на правото на наследяване / 285

Петър Топуров - Несъвършенствата на правната уредба на Семейния кодекс относно преобразуването на лично имущество при законовия режим на общност / 298

Никола Йовчев - Видовете завет и техните практически особености / 312

Яна Владимирова - Произнасянето на съда в брачното производство по последиците от прекратяване на брака по отношение на дете, родено преди сключването му / 324