MENU
Your Cart

Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части

Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части - unipress.bg
Приложно поле на правото на ЕС. Комплект от три части
AuthorsАтанас Семов
  • Stock: YES
  • Model: мека корица
  • Weight: 0.60kg
  • Dimensions: 14.00cm x 21.00cm
  • Pages: 700
  • Year: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5731-5
40.00 лв.

Наръчникът и требникът са посветени на практически най-важния свързан с Правото на ЕС въпрос, предмет на богата, но и противоречива практика на Съда на ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. Значение на приложното поле на Правото на Европейския съюз 3

Първа част

Общо разбиране за приложното поле на Правото на ЕС 11

Дял І. Правото на ЕС като приложимо право 11

І. Понятие за „приложно поле“ на Правото на ЕС 11

ІІ. Значение на Правото на ЕС като приложимо право 14

Дял ІІ. Основни способи и критерии за установяване на реална връзка с ПЕС 21

ІІІ. Принципът на ефективност на ПЕС 22

ІV. Изискване връзката да е реална 24

Дял ІІІ. Ситуации с пряка връзка с ПЕС 34

V. Съюзни ситуации с очевидна връзка порадитрансграничен елемент

 (осъществено движение) 34

VІ. Пряка връзка поради компетентност на ЕС 36

Втора част

Установяване на косвена реална връзка с ПЕС – привидно изцяло вътрешни

ситуации в материи, които нямат съюзна правна уредба

или в които ЕС изобщо няма компетентност 47

Увод. Наложително уточнение на разбирането за „изцяло вътрешна ситуация“ 47

Дял І. Установяване на връзка с ПЕС на ситуации без очевидна връзка

 (без трансграничен елемент/осъществено движение), но с косвена връзка

 поради последиците на гражданството на ЕС 49

VІІ. Наглед изцяло вътрешни ситуации, към които СЕС налага съюзни последици

 по силата на института на гражданството на ЕС

 и защитата на основните права в ЕС 51

Дял ІІ. Извънредни механизми за установяване на връзка с ПЕС – в ситуации с

 косвена връзка на друго основание 61

Увод. Обща концепция за извънредните механизми за установяване на

 връзка с ПЕС 61

VІІІ. Функционална връзка със съюзна правна уредба, която може да влияе

 на конкретната ситуация в ДЧ, независимо дали ЕС има компетентност 62

ІХ. Косвена връзка с ПЕС на наказателното право на държавите-членки 68

Дял ІІІ. Почти пълно премахване на рамките на приложното поле

 на Правото на ЕС? 75

Х. Включване в ПППЕС на процесуалните правоотношенияи на националните

 устройствени за съдебната система закони (и двете изцяло в

 запазена компетентност на ДЧ) 75

ХІ. Въпросът за значението на суверенитета на държавите-членки

 и на границите на предоставените на ЕС компетенции в решението

 на Съда на ЕС по делото Панчарево 89

ХІІ. Приложимост на съюзния режим за защитана личните данни

 в материи на запазена компетентност на държавите-членки 94

ХІІІ. Практическо прилагане на разбирането за приложно поле на ПЕС 100

Общо заключение 103