МЕНЮ
КОШНИЦА

Право - unipress.bg

Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи"
Изчерпан
Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 15 май 2017 г...
Монографията е посветена на изследване на нормативната проекция на правото - законодателството. Въз основа на направените теоретични изводи и обобщения се формулира дефиниция на рационалното и хуманното законодателство...
15.00 лв.
Авторите разглеждат съществуващите видове регионални международни органи, като изясняват понятието и видовете функции, както и характера на членството в тях...
15.00 лв.
Учебен курс по финансово право
-50 %
Учебен курс по финансово право - Право..
15.00 лв. 7.50 лв.
Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков
Изчерпан
Петко Венедиков е роден през 1905 г. в София. Баща му е видният български генерал и военен историк Йордан Венедиков. Брат е на археолога Иван Венедиков. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ през 1928 г., а от 1936 г. е професор в университета. Декан на Юридически..
15.00 лв.
Съвременното международно правораздаване. Т. 2. Съдът на Европейския съюз
Изчерпан
Съвременното международно правораздаване. Т. 2. Съдът на Европейския съюз - Право..
Българската конституция и предлаганите в нея изменения от Консервативната партия
Изчерпан
Петко Каравелов се придържа към гледната точка, че именно Народното събрание е институцията, която трябва да вземе инициативата във всички големи икономически и социални въпроси. Написаното от него преди 130 години може да бъде добре разбрано днес, когато българският народ се обръща отново към демок..
Една от най-славните страници от историята на българския конституционализъм е свързана с борбата в защита на парламентарната форма на управление и срещу “личния режим”. Тази борба има не само политически измерения, но и идейни проявления. Тезата за парламентарния характер на формата на управление, у..
15.00 лв.
100 години от рождението на проф. Михаил Андреев
-50 %
СЪДЪРЖАНИЕПредговорБиблиографияПроф. д-р Димитър Токушев и проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова. СЛОВО ЗА ПРОФЕСОР МИХАИЛ АНДРЕЕВИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО1. ИНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННА ИСТОРИЯ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВАДимитър Токушев. ПРОКУРАТУРАТА В КНЯЖЕСТВО (ЦАРСТВО) БЪЛГАРИЯ (1879-1947)Г..
25.00 лв. 12.50 лв.
Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията
-50 %
В последната книга от поредицата, която има характер на обобщение на развитата общата теория на правораздавателна дейност, фокусът е поставен върху два същностни елемента на правораздавателната дейност – дискреционната власт на съдията, която е условие за решаването на дела съобразно вътрешното му у..
15.00 лв. 7.50 лв.
Логика в правораздаването
-50 %
Логика в правораздаването - Право..
15.00 лв. 7.50 лв.
Аргументиране в правораздаването
-50 % Изчерпан
В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото...
15.00 лв. 7.50 лв.
Доказване в правораздаването
Изчерпан
Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване...
Истина, обоснованост, справедливост
-50 %
Авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването, обосноваване на истината, релацията факт-истина-справедливост. Монографията отправя послание към всички онези, които участват в правораздавателния проце..
15.00 лв. 7.50 лв.
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха
-50 %
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха - Право..
15.00 лв. 7.50 лв.
Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално трудово право
Изчерпан
Монографията е посветена на индивидуалното трудовото право и е подходящ не само за подготовката на студентите за изпита по трудово право, но и базисен източник за неговото прилагане...
Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България
-50 %
В монографията подробно се анализират понятията и наказателноправните институти, относими както към организираната, така и към другите форми на задружна престъпна дейност. Интегриран е богат сравнителноправен и исторически анализ, аналитичен преглед на съдебната практика и чуждестранната научна лите..
15.00 лв. 7.50 лв.
Политики на Европейския съюз
-50 %
Политиките, осъществявани в рамките на ЕС, включват хармонизиране на действията на държавите членки и институциите на Съюза относно постигането на определени цели и задачи в конкретни области на европейската интеграция. Основата за осъществяване на политиките в ЕС са нормите на учредителните актове,..
12.00 лв. 6.00 лв.
Показва 141 до 158 от 158 (6 страници)