МЕНЮ
КОШНИЦА

Право - unipress.bg

Сборникът се издава в чест на 10-годишнината от създаването на катедра "Трудово и осигурително право" В СУ "Св. Климент Охридски"..
15.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 12..
6.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 11..
5.00 лв.
Изследването е посветено на средствата за изразяване на пасива в юридическия текст на френски език чрез съпоставка с преводните еквиваленти на българския език. Трудът има едновременно теоретичен и приложен характер. Пасивните конструкции в двата езика се осмислят като средство за изразяване на Автор..
14.00 лв.
DIANA YANKOVA, Ph.D., is currently Associate Professor at the English Studies Department, New Bulgarian University, Sofia. She has been involved in legal language research for over 15 years now focusing on the culture-bound, genre-specific, and comparative aspects of prescriptive legal texts in comm..
15.00 лв.
В сборника се съдържат докладите на участниците в научната конференция, организирана от Катедрата по Теория и история на държавата и правото и Катедрата по Наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, посветена на 50-годишнината от смъртта на двамата изтъкнати учени ю..
29.00 лв.
The case of Afghanistan and the consequences for the European Union..
10.00 лв.
Финансирането на тероризма като международно престъпление.Чавдар Стоянов (1978) е юрист, доктор по право, главен асистент в катедра Конституционноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва немска езикова гимназия в София. Притежава специализация по ..
11.00 лв.
Понятието за политическото
Изчерпан
Известният немски конституционалист Карл Шмит (1885-1985) е един от най-оригиналните, влиятелни и противоречиви политически мислители на отминалия вече ХХ век. В условията на всеобхватна криза от периода между двете световни войни, когато се извършва преходът към масова демокрация и се води битката ..
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 10..
5.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 9..
5.00 лв.
Превъзходна книга. Майкъл Кинг и Крис Торнхил предлагат пълна, научно издържана и достъпна равносметка на просторното творчество на Луман относно политиката и правото. Освен това дават убедителен отговор на много от "антифункционалистките" критики, отправени срещу идеите му. Няма никакво съмнение, ч..
10.00 лв.
Проф. Борис Яновски е роден в гр. Солун, Гърция. Завършва ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1949 г. Асистент по граждански процес (1949), старши асистент (1959), доктор по право и глaвен асистент (1962), доцент по граждански процес (1965) и професор (1971). Председател на научната комисия при Мак..
18.00 лв.
Сборникът включва статиите, представени на международна научна конференция на тема „Правата на човека. 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, проведена на 10 декември 2018 г. в СУ. Конференцията е продукт на съвместните усилия на две катедри – „Теория и история на д..
20.00 лв.
Свободата на словото е една от най-вълнуващите, противоречиви и многопластови теми на обществото през второто десетилетие на XXI в. Книгата проследява нейните корени още от Античността, развитието и влиянието за оформянето на модерния конституционализъм, както и процесите и явленията, които водят до..
21.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 8..
5.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 7..
4.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 6..
4.00 лв.
Книгата е продължение на издадените през 2010 и 2011 г. лекции по трудово право – обща част и по трудово право – специална част, индивидуално трудово право. Това продължение е посветено на най-новия, но с все по-голямо значение за трудовото право дял втори от неговата специална част – колективното т..
18.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 3..
5.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 4..
3.00 лв.
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 5..
5.00 лв.
Изданието представя международноправната уредба на финансирането на тероризма и преглед на вътрешното законодателство, уреждащо тероризма и неговото финансиране. Авторът поставя акцент върху необходимостта от своевременно и адекватно реагиране на международната общност чрез системата от международно..
14.00 лв.
Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков
Изчерпан
Сборникът съдържа статии от международна научна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965–2017), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновск..
Показва 57 до 84 от 158 (6 страници)