МЕНЮ
КОШНИЦА

КОНСТИТУЦИОННА СЕМИОТИКА. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЕДНА ТЕОРИЯ И МЕТАТЕОРИЯ

КОНСТИТУЦИОННА СЕМИОТИКА. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЕДНА ТЕОРИЯ И МЕТАТЕОРИЯ - unipress.bg
КОНСТИТУЦИОННА СЕМИОТИКА. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЕДНА ТЕОРИЯ И МЕТАТЕОРИЯ
АвторМартин Белов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 400
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5598-4
28.00 лв.
Купи

Подобно на други културни феномени конституциите комуникират социален смисъл чрез комплексна мрежа от знаци и символи. В своята навременна книга Мартин Белов изследва тази мрежа. Той предлага синтезиращо изследване на конституционализмите в сянка в техните текстуални, символични, въображаеми и визуални форми. Авторът успешно предизвиква и поставя под съмнение опростенчески идентификации на конституционализма и правомерността с модерния рационализъм. Съзнателното значение на правните аргументи и теоретичните концептуализации е контрастно съпоставено от Мартин Белов със спонтанните „подпочвени води“ на социеталните и културни конституционализации, които впоследствие са анализирани чрез метатеоретичен подход, базиран на конституционната семиотика.

Проф. Иржи Пржибан

Директор на Института за обществото и правото,


Съдържание

Въведение ....................................................................................................................7

I. Конституционно означаване на смисъл: между рационално вграждане, означителен потенциал и конституционно въображение .......................................................................31

1. Конституционната семиотика като система от теории и метатеории .................... 31

2. Квантовият конституционализъм като фактор за парадигматичен обрат и ролята на конституционната семиотика за неговото правилно разбиране ............ 40

3. Рационалисткият капан на конституционната модерност ...................................... 62

4. Понятието за рационален конституционализъм и необходимостта за обръщане към конституционализмите в сянка въз основа на семиотичен подход .................................................. 68

5. Структура на конституционната семиотика: означители, означаеми и означаване на конституционно и конституционно релевантно значение ........... 75

II. Текстуален конституционализъм и неговото значение за конституционната семиотика ...........................................................83

1. Понятие за текстуален конституционализъм ........................................................... 83

2. Конституционната комуникация през призмата на семиотичната перспектива към текстуалния конституционализъм ....................... 88

3. Конституцията като дискурсивен семиотичен проект: конституционни наративи, конституционни наратори и конституционна семиотична общност .... 96

4. Конституционният текст и конституционната текстуалност от семиотична перспектива: ролята на отворената текстуалност за конституционната семиотика .................................. 112

5. Понятие за авторитетен конституционен текст и неговите функции за конституционната семиотика .............................................................................. 121


III. Символично-въображаем конституционализъм ............................127

1. Понятие за символично-въображаем конституционализъм .................................. 127

2. Конституционен семиозис чрез символично-въображаем конституционализъм на кръстопътя между конституционно съзнателно, подсъзнателно и несъзнателно ........................................................... 149

3. Конституционни семиотични пейзажи: телеология и функционалност на символично-въображаемия конституционализъм като игра на конституционни семиотични въображаеми ....................................................... 154

4. Конституционни кодове ............................................................................................ 175

5. Нормативни идеологии и идеи ................................................................................ 185

6. Конституционни митове и митологии .................................................................... 202

7. Конституционни утопии ........................................................................................... 217

IV. Визуален конституционализъм ..........................................................235

1. Визуалният конституционализъм като постмодерна семиотична концепция ..... 235

2. Официална визуална конституционна семиотика: конституционна релевантност на официалните публични визуализации ........................................ 248

3. Визуален конституционализъм и дигитална конституционна семиотика: иконизацията, емоджификацията и мемефикацията като форми за означаване на конституционно релевантно значение ....................................... 252

4. Визуалният конституционализъм като същинска форма на конституционализъм, основана на семиотичен и социоправен подход .......... 257

5. Визуалният конституционализъм в попкултурата и попарт ................................. 264

6. Визуалният конституционализъм в архитектурата ................................................ 271

V. Конституционната геометрия и алгебра като семиотични парадигми за обясняване и подреждане на конституционализма, конституцията и конституционното право .......................................287

1. Подреждане и обясняване на конституционния порядък чрез математически метафори: въведение в семиотичната теория на конституционната геометрия и алгебра ............................................................. 287

2. Вдъхновение, въображение и означаване чрез рационализация: понятието за конституционна алгебра .................................................................... 296

3. Понятие за конституционна геометрия: въобразяване, означаване, разбиране и подреждане на конституционния порядък чрез геометрични метафори ..................................................................................... 302

4. Семиотичната роля на структурираните конституционни въображаеми ............ 311

5. Конституционната геометрия като обяснителна и подреждаща парадигма на конституционализма ................................................... 322

6. Теоретична конституционна геометрия .................................................................. 335

7. Въображаема конституционна геометрия и понятие за облачен конституционализъм ............................................................... 344

8. Вестфалска, поствестфалска и неовестфалска конституционна геометрия ........ 354

Използвана литература .........................................................................................376