MENU
Your Cart

Актуални въпроси на семейното и наследственото право

Актуални въпроси на семейното и наследственото право - unipress.bg
Out of Stock
Актуални въпроси на семейното и наследственото право
СъставителЦанка Цанкова, Екатерина Матеева, Анна Станева
  • Stock: Out of Stock
  • Model: твърда
  • Weight: 0.70kg
  • Dimensions: 16.00cm x 23.00cm
  • Pages: 440
  • Year: 2017
  • ISBN: 9789340742646
20.00 лв.

Сборникът включва текстове от Националната конференция "Актуални проблеми на семейното и наследственото право" в памет на проф. д-р Лиляна Ненова - 95 години от рождението ѝ и 20 години от кончината ѝ.

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. д-р Лиляна Ненова и развитието на българското семейно право - Цанка Цанкова
Такава беше мама - Петър Хаджилапов
За проф. д-р Лиляна Ненова: С преклонение, обич и тъга - Владимир Петров
Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в СК - Симеон Тасев
Правно действие на европейското удостоверение за наследство - Екатерина Матеева
Мерките за подкрепа - обособяване от настойничеството и попечителството - Методи Марков
Труповоправна закрила на работниците и служителите със семейни задължения -Красимира Средкова
Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 от ЗЗД - Иван Русчев
Concubihatus - Малина Новкиришка-Стоянова
Правното положение на детето в България - Мария Славова
Тайната на произхода при осиновяване развитие на уредбата и актуални въпроси - Велина Тодорова
Отношения между съпрузите по повод правата на интелектуална собственост - Веселина Манева
За противоконституциоността на правната уредба на наследяването в допълнителното задължително пенсионно осигуряване - Ивайло Стайков
Брачният договор като основание за установяване на добросъвестно владение - Стоян Ставру
Правни последици на отмяната на отказа на наследство по чл. 56 от закона за наследството - Венцислав Л. Петров
Страни в производство на настаняване на дете извън биологичното семейство по закона за закрила на детето - Михаил Малчев
Унищожаване на отказ от наследство по чл. 56 от ЗН: Процесуални аспекти - Васил Петров
Добросъвестното придобиване на вещини права върху движими вещи при условията на чл. 24 ал. 5 изречение първо от семейния кодекс и чл. 78 ал. 1 от закона за собствеността: Едно необходимо ограничение - Димитър Стоянов
Актуални въпроси при предявяване на иск по чл. 6А ал. 4 от семейния кодекс - Мария П. Петрова
По някои въпроси от общото завещателно разпореждане като основание за наследственото правоприемство - Ирина Богданова
Место супруга (и) в наследование по закону в гражданском законодательцве Азербеиджанской республики (на основе сравнительно правовото анализа законодательств германии, франции, испании, турци и мусульманского права) - Мамедов Рашад Юсиф оглы
Maternity Rights Protection - Hassanzadeh Saida Bahram