МЕНЮ
КОШНИЦА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIII

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIII - unipress.bg
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIII
  • Наличност: ДА
  • Корица: твэрда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 236
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5537-3
22.00 лв.
Купи

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIII


СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращанения ..................................................................................... 9

Ивайло Стайков

Трудовите договори за допълнителен труд .............................................................. 11

Мартин Минков

Допълнително трудово възнаграждение за вътрешно съвместителство –

предпоставки за изплащане и правна характеристика ........................................... 34

Анна Бакалова

Право на работника или служителя на допълнително трудово възнаграждение

за извънреден труд ..................................................................................................... 49

Евелина Димитрова

Доходите от труд като данъчен обект ....................................................................... 61

Гергана Кирилова-Андреева

Съотношение между специалната закрила на труда на непълнолетните и

изпълнение на възпитателната мярка „работа в полза на обществото“ ................ 74

Теодор Казанджиев

Задълженията на страните по трудовото правоотношение, свързани със

здравословните и безопасни условия на труд, като изключение от принципа за

синалагматичност на правата и задълженията на страните в трудовото

правоотношение 89

Мария Чочова

Правото на работниците и служителите и задължението на работодателя

заинформиране и консултиране – правна уредба, проблеми, възможни решения ....... 101

Георги Стоянов

Защита на правата на работниците и служителите при недействителност

наколективния трудов договор .................................................................................. 113

Георги Божинов

Пo някои въпроси, свързани с правото на предварителна закрила приуволнение

спрямо органите на изпълнителната власт .............................................................. 126

Цвета Попова

Особени задължения на работодателя по трудовото правоотношение с

гражданин на трета държава, получил единно разрешение за пребиваване

и работа в Република България ................................................................................. 134

Красимира Средкова

Командироване ли е изпращането на работници и служители за предоставяне

на услуги? .................................................................................................................... 149

Милеслава Богданова-Мишева

Задължения на работодателя във връзка с полагането на извънреден труд от

командировани в рамките на предоставяне на услуги работници и служители .... 158

Теодора Дичева

Коментар на наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването

на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя ........ 169

Нина Гевренова

Отмяната на заповедта за уволнение между защитата на служителя

и интересите на работодателя ................................................................................... 187

Румен Антонов

По някои въпроси, свързани със задължителното предписание по чл. 405, ал. 4

Кодекса на труда ......................................................................................................... 209

Резюмета на английски език .................................................................................. 230