МЕНЮ
КОШНИЦА

Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната

Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната - unipress.bg
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
СъставителКолектив
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 400
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5539-7
26.00 лв.
Купи

През есента на 2022 г. най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, отбелязва своята 120-годишнина. Кулминацията на серията събития за отбелязване на юбилея е представянето на колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Отделните глави на монографията са подготвени от изтъкнати преподаватели и учени от катедрата, нейни възпитаници, настоящи и бивши докторанти, които изследват различните аспекти, свързани с готовността на България за присъединяването ѝ към еврозоната.

Целта на колективната монография е да изследва предпоставките за приемане на еврото в България и икономическите аспекти на присъединяването към еврозоната както в макроикономически план, така и по отношение на някои сектори. В монографията се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да бъде подготвена за ефективно функциониране в рамките на еврозоната. С това изследването допринася за обогатяване на приложната научна литература не само в страната, но и в областта на паричните съюзи изобщо и би представлявало интерес за академичните среди, за анализатори и експерти в областта на засегнатата проблематика, както и за всички, които се интересуват от потенциалните ефекти от присъединяването към еврозоната.

Съдържание

Използвани съкращения ................................................................................... 7

Предговор – Създаване и развитие на катедра „Икономика“ в историческа перспектива – доц. д-р Соня Георгиева .................................. 9

Увод – доц. д-р Димитър Златинов................................................................ 19

Първи раздел: Предпоставки за приемане на еврото в България ...... 29

Първа глава: Българският лев във Валутен механизъм II. Нови предизвикателства по пътя към еврозоната – гл. ас. д-р Даниел Касабов ............. 31

Втора глава: Процедура при макроикономически дисбаланси и устойчивост на българската икономика – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов ............... 53

Трета глава: Оценка на степента на реална и структурна конвергенция на България – доц. д-р Стела Ралева ............................................................. 73

Четвърта глава: Институционалните условия за членство в еврозоната и защо пътят е по-важен от неговата цел – проф. д-р Стефан Петранов, докт. Лиляна Георгиева, докт. Радостина Ивчева ..................................... 95

Пета глава: Участие в Банковия съюз. Нерешени/нерешими въпроси по промените в Закона за БНБ – доц. д-р Калоян Ганев ............................. 119

Шеста глава: Проблемът с адаптирането на нормативната уредба като условие за въвеждане на еврото в България – доц. д-р Милен Велушев ...... 133

Втори раздел: Икономически аспекти на присъединяването към еврозоната .................................................................................................... 149

Седма глава: Страховете от инфлация при замяната на българския лев с евро и опитът на другите страни – гл. ас. д-р Даниел Касабов ............... 151

Осма глава: Гъвкавост на пазара на труда – доц. д-р Мариела Ненова-Амар ................................................................................................................ 165

Девета глава: Конкурентоспособност на българската икономика – д-р Дилян Василев........................................................................................... 191

Десета глава: Лихвени проценти и спредове в съпоставителен план – д-р Таня Карамишева .................................................................................... 213

Единадесета глава: Устойчивост на публичните финанси. Рискове за фискалната стабилност – доц. д-р Димитър Златинов .............................. 231

Дванадесета глава: Валутен статус и устойчивост на финансовите пазари към макроикономически шокове – теоретични аргументи и емпирични

доказателства от два „естествени експеримента“ – гл. ас. д-р Любен Иванов .............................................................................. 253

Трети раздел: Секторни анализи на ефектите от присъединяване към еврозоната ............................................................................................. 289

Тринадесета глава: Състояние и устойчивост на банковата система – доц. д-р Калоян Ганев ................................................................................... 291

Четиринадесета глава: Съюзът на капиталовите пазари и България – проф. д-р Стефан Петранов ....................................................................... 309

Петнадесета глава: Промените в областта на валутния контрол – доц. д-р Цветан Мадански ........................................................................... 327

Шестнадесета глава: Очаквани ефекти върху туризма – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов ...................................................................... 341

Седемнадесета глава: Електроенергийният сектор в България – влияние на Енергийния съюз и Зелената сделка – докт. Недко Косев .................. 353

Осемнадесета глава: Цифрова трансформация на България – предпоставки и възможности – докт. Стела Вълева ............................... 369

Заключение – доц. д-р Стела Ралева ......................................................... 385