МЕНЮ
КОШНИЦА

КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИЗАЙН НА ДАНЪЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ

КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИЗАЙН НА ДАНЪЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ - unipress.bg
КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИЗАЙН НА ДАНЪЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ
АвторЕмил Калчев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.23кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 150
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5759-9
21.00 лв.
Купи

Монографията представлява теоретично изследване, състоящо се от обвързани елементи от стопанската история, историята на икономическата мисъл и съвременната икономическа теория, изложено в структуриран текст, като намерението е да не се стигне до схематизъм, логичен резултат от небалансирано приложение на аналитичния подход. Тя се стреми към фундаментален и обзорен характер, без да преследва изчерпателност. 

Съдържание

Списък на фигурите ..................7

УВОД.........................................9

Актуалност ...............................9

Цел на изследването............... 13

Обект и предмет ................ 14

Задачи ................. 15

Методология .......................... 15

Профил ........................... 18

ПЪРВА ГЛАВА. НАЧАЛА НА ДАНЪЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ.......... 19

ВТОРА ГЛАВА. СЪВРЕМЕННО СХВАЩАНЕ ЗА ДАНЪЦИТЕ .......... 33

1. Данък и функции на данъците ................................... 33

2. Структурни елементи на данъка ............................ 41

3. Видове данъци и данъчна система ........................ 49

ТРЕТА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДАНЪЦИТЕ ....... 51

1. Главни икономически перспективи .......................52

2. Типология на данъчните теории ...........................70

3. Фокусиране на изследването ................................77

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ЕФЕКТИВНОСТ НА ДАНЪЦИТЕ ............. 81

1. Прехвърляне на данъчното бреме .................................. 81

2. Данъчно свръхбреме ................................ 88

3. Първи оптимален данък .................................... 92

4. Втори оптимален данък .......................101

ПЕТА ГЛАВА. СПРАВЕДЛИВОСТ НА ДАНЪЦИТЕ .......107

1. Класически принципи ..................................109

2. Принцип на възможността за плащане .........117

3. Принцип на еквивалентност ....................126

4. Практически аспекти .............................129

ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ...............133

Обобщение .................................133

Изводи ...........................138

Препоръки ...............................141

Библиография ..........................143