Pages: 80
Year: 2019
Availability: In Stock
Weight: 0.1 kg.
L:14.0x20.0 cm.
Product Code: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Справочникът съдържа информация за структурата на Факултета по педагогика, за структурата на бакалавърската и магистърската степени, както и условията на тяхното придобиване. Представени са целите и задачите на специалностите във факултета и учебните планове на редовната и задочната форма.

Включена е и персонална кредитна справка, която всеки студент е желателно да попълва, за да има постоянна текуща информация за записаните курсове, положените изпити и събраните кредити. 

Справочникът е предназначен за всички настоящи и бъдещи студенти, избрали да придобият висшето си образование във Факултета по педагогика.

Related Products