МЕНЮ
КОШНИЦА

ЧАСЪТ НА КЛАСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТНА И СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЧАСЪТ НА КЛАСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТНА И СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - unipress.bg
ЧАСЪТ НА КЛАСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТНА И СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
АвторЕкатерина Томова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 270
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5901-2
20.00 лв.
Купи

Гл. ас. д-р Екатерина Томова е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Има над 10-годишен професионален опит в работата с деца в сферата на неформалното образование и 5-годишна практика във формалното образование. Изследователските интереси на д-р Томова са в областта на теория на възпитанието, интеркултурно възпитание, социалните медии като възпитателен фактор, семейна педагогика. Има над 30 публикации, сред които студии (самостоятелни и в съавторство), доклади и статии. Участва в повече от 40 национални и международни научни конференции и в 8 научноизследователски проекта.

Формирането на цялостна система от ценностни ориентации и компетентности е сложен, отговорен и продължителен процес. Той изисква целенасочени педагогически усилия, сътрудничество между семейството, училището и обществото като цяло, хуманистични нагласи и демократични възгледи. Настоящата монография представя педагогически модел, способстващ този процес, като идеята на автора е насочена към потенциални възможности за спомагане и благоприятстване пълноценното личностно и социо-емоционално развитие на децата в начална училищна възраст. Основен акцент във всяка от включените в модела теми е изграждането и последващото развитие на ключови и особено значими в съвремието качества, умения, ценности, нагласи и модели на поведение у учениците.