Автор: Милена Миланова

ISBN: 978-954-07-4434-6
Страници: 216
Година: 2018
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: твърда

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Библиографията на проф. дфн Боряна Христова е издание, посветено на нейния 65-годишен юбилей. Тя обхваща 329 публикации, от които 294 са трудове на Боряна Христова или са издания с нейно участие.

Проф. дфн Боряна Христова е един от най-изтъкнатите български учени в областта на филологическата медиевистика, палеографията, архивознанието и библиотекознанието. Нейните научни приноси в в изследването на ръкописното наследство на средновековна България и на българската възрожденска книжовност, в неговото документиране и издаване, в разкриването на историята на българското библиотечно дело и в развитието на съвременното българско библиотекознание, имат фундаментален характер. Цялостната ѝ трудова и научна дейност от 1975 г. до 2014 г. е посветена на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Това е уникален случай в историята на тази национална институция, когато един сътрудник-архивист в нея оглавява ръководството ѝ и заслужено запазва тази позиция в продължение на цели 18 години.