МЕНЮ
КОШНИЦА

Балканският свят в епохата на Ком­нините (1081-1185)

Балканският свят в епохата на Ком­нините (1081-1185) - unipress.bg
Балканският свят в епохата на Ком­нините (1081-1185)
АвторГеорги Димов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.93кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 600
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5682-0
40.00 лв.
Купи

Георги Димов е български медиевист и византолог. Научните му интереси са в областта на средновековната история, изкуство, археология, нумизматика и икономика. Работи в Българската академия на науките и е университетски препода­вател. Специализирал е в редица балкански и ев­ропейски научни центрове и академии. Завършва специалност „Археология“ и „История“ в Софий­ския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2014 г. защитава докторска дисертация.

Книгата "Балканският свят в епохата на Ком­нините (1081-1185)" представлява първото вълну­ващо изследване върху политическата и стопанската история на Балкан­ския полуостров в периода XI-XII в. Написана въз основа на голям брой писмени и археологически извори, документи, нумизматични и сигилографски свидетелства, изследвания върху климата, географията, храната, облеклото, икономиката и градския живот, тя има за цел да възстанови жи­вата и пълнокръвна картина на византийско-балканския свят през Средни­те векове. При това монографията обхваща както политическите събития, така и настъпилите промени и тенденции в бита и нравите на средновеков­ното балканско общество.

В нея е разгледана не само политическата исто­рия на Ромейската империя, но и животът на българите по Долен Дунав, латинското присъствие на Балканите и много други аспекти от славната епоха на Комниновата династия (1081-1185). Представени са множество нови извори, данни и хипотези, които досега не са представлявали обект на българската и световната историография. Книгата е предназначена не само за специалисти, но и за любители и ценители на историческата литература.