МЕНЮ
КОШНИЦА

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (1934 – 1939) РЕФОРМИ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (1934 – 1939) РЕФОРМИ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ - unipress.bg
-25 %
БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (1934 – 1939) РЕФОРМИ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ
АвторГеорги Якимов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 452
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5743-8
This offer ends in:
Дни
Часа
Мин
Сек
30.00 лв.
22.50 лв.
Купи

Книгата хвърля поглед върху особеностите на българската образователна система в периода 1934 – 1939 г. В нея са разгледани възгледите за развитието на родната просвета на дясноавторитарните организации и политическия кръг „Звено“. Изследването разширява представите за просветните реформи, проведени след преврата на 19 май 1934 г., и обръща внимание върху идеологията на „новата държава“ в просветната област, която се опира на идеите на т. нар. творчески национализъм. Авторът на монографията отхвърля дългогодишните разбирания, че през втората половина на 30-те години на

ХХ век в българското образование проникват фашистки, шовинистични и расистки идеи. Важна част от книгата заема представянето на конкретните стъпки на авторитарната държава за обучението на „новите граждани“ в училищната и извънучилищната среда. Обърнато е внимание на по-ярката националистическа посока на обучението и възпитанието на учениците при подготовката им да бъдат граждани с качества и добродетели, съответстващи на разбиранията на безпартийния авторитарен режим за силна национална държава.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ............................................................................................ 7

Първа глава

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

(1909 – 1934) ............................................................................. 21

1.1. БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХ ВЕК ............................. 21

1.2. ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПРОСВЕТЕН РЕФОРМИЗЪМ И

ОБЕЗСИЛВАНЕТО МУ ОТ „ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР“ ..... 26

1.3. ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА „НАРОДНИЯ БЛОК“ .......................... 65

Втора глава

ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАНАТА СИСТЕМА

В ПЕРИОДА 1934 – 1939 Г. ...................................................... 73

2.1. НОВИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО

ОБРАЗОВАНИЕ. ИДЕИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КРЪГ

„ЗВЕНО“ ЗА ПРОСВЕТНИ РЕФОРМИ ........................................ 73

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕВРАТА

НА 19 МАЙ 1934 Г. „НОВАТА ДЪРЖАВА“

И ПРОСВЕТНИТЕ РЕФОРМИ ................................................... 115

2.3. БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНИТЕ

НА МОНАРХИЧЕСКИЯ РЕЖИМ (1935 – 1939) ......................... 165

Трета глава

ИДЕОЛОГИЯТА НА „НОВАТА ДЪРЖАВА“

В ОБРАЗОВАНИЕТО ................................................................ 257

3.1. ТВОРЧЕСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ ........................................... 257

3.2. ИДЕОЛОЗИТЕ НА „НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ........................ 277

3.3. „ЕДИННОТО УЧИТЕЛСТВО“ В СЛУЖБА

НА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ ..................................................... 310

3.4. „ПРОСВЕТНОТО ЕДИНСТВО“ И ДЕЙНОСТТА

НА ПРОСВЕТНИЯ СЪЮЗ (1934 – 1939) ................................... 322

Четвърта глава

ОТ ГРАЖДАНСКО КЪМ ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО

ВЪЗПИТАНИЕ .......................................................................... 355

4.1. НОВИ ПРОГРАМИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

„ОТЕЧЕСТВОЗНАНИЕ“ И „ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ“ ............... 355

4.2. ГРАЖДАНСКОТО УЧЕНИЕ В УЧЕБНИЦИТЕ

ПО ОТЕЧЕСТВОЗНАНИЕ ......................................................... 368

4.3. СЪДЪРЖАТЕЛНИ АКЦЕНТИ В УЧЕБНИЦИТЕ

ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ В ІІІ ПРОГИМНАЗИАЛЕН КЛАС ... 375

4.4. ПРЕДСТАВАТА ЗА КАЧЕСТВАТА И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

НА „НОВИЯ ГРАЖДАНИН“ ...................................................... 396

4.5. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ .................................................... 402

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................... 423

БИБЛИОГРАФИЯ ..................................................................... 429

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ........................................... 449