Автор: Васил Загоров

ISBN: 978-954-07-4668-5
Страници: 320
Година: 2019
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Изследването на доц. д-р Васил Загоров далеч надхвърля заявената в заглавието му проблематика (руската преводна книга в България). Без да напуска границите на темата, то по своята същност представлява пространен и дълбок исторически, социологически и книговедски анализ на процесите и субектите в българското книгоиздаване през посочения период. Успоредно с използваните традиционни подходи, трудът чертае нови перспективи в науката за книгата през ХХІ век. Комплексната методология включва и икономическата, и издателско-полиграфическата, и типографско-оформителската, и рекламната, и търговската страна в създаването и разпространението на книжния продукт. Находчиво са въведени нови понятия и термини, които вероятно ще намерят свое място в изследователския инструментариум, обвързан с книговедската теория и практика и ще дадат тласък за по-нататъшното му усъвършенстване. Интригуваща и достъпно написана, книгата на Васил Загоров ще представлява интерес не само за специалистите от бранша, на които може да даде нови идеи, почерпани от миналото. Тя ще намери прием и у един по-широк кръг читатели, интересуващи се от миналото на родната книжовност.

Проф. д-р Алберт Бенбасат

Подобни продукти