Автор: Татяна Ичевска
ISBN: 978-954-07-5236-5
Страници: 412
Година: 2021
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

В книгата са разгледани моделираните в българската литература образи на човека, преминаващ през редица изпитания в процеса на своето себеизграждане; осмислени са причините за неговото (не)справяне с етични правила, законови норми и ограничения, очертани са ролите, които е принуден или избира да играе в стремежа си да се впише в определени обществени кръгове или да се дистанцира от тях.


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ЧАСТ ПЪРВА

ИЗКУШЕНИЯ И ИЗКУПЛЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ВОДА И(ЛИ) ШАМПАНСКО

Образи на изкушението в българската литература . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

СЛАВЯНСКАТА ЖЕНА В ОГЛЕДАЛОТО НА ЛИТЕРАТУРАТА НИ . . 26

БЛУДНАТА ЖЕНА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ГРЕШКА И ГРЯХ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ . . . . . . . 75

ГОЛГОТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ „ЦАРИЦИ“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ЧАСТ ВТОРА

СВЕТОВЕ, ЖЕЛАНИЯ И СТРАДАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ДА ПОЛЕТИШ С ПЕРО ОТ АНГЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

СЕЛОТО И ТЕХНИКАТА В БЕЛЕТРИСТИКАТА

СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

СТОЛИЦАТА И ПРОВИНЦИЯТА В РОМАНИТЕ

НА ДИМИТЪР ДИМОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

„АВТОРИТЕТИ“ И „ГРЕШНИЦИ“

В ПРОЗАТА НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

НАКАЗАНИЕТО В РОМАНИТЕ НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ . . . . . . . . . . 188

ХЕТЕРОТОПИЯТА ТРУДОВ ЛАГЕР

Наблюдения върху романите

„Лагерът на леките жени“ на Антон Балаж

и „Тихият бял Дунав“ на Атанас Липчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

ЧАСТ ТРЕТА

ГЛЕДНИ ТОЧКИ. (НЕ)СЪОТВЕТСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

ЙОВКОВИТЕ РАЗКАЗИ – ИЗДАНИЯ И ПРЕИЗДАНИЯ. . . . . . . . . . . . . 213

ЙОВКОВИТЕ КАРТИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

РАЗКАЗЪТ ЗА РАЗКАЗА

Илюстрованите издания на Йовковите разкази . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

ТРЕТАТА РЕДАКЦИЯ

Йовковата повест „Жетварят“

и нейният словашки превод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

ПАРАТЕКСТЪТ В РОМАНИТЕ НА ДИМИТЪР ДИМОВ –

СТРАТЕГИИ НА ПРОЧИТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

ФИЛМЪТ В РОМАНИТЕ И РОМАНИТЕ

НА ДИМИТЪР ДИМОВ КАТО ФИЛМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

МЕЖДУ ЗАТВОРА И ГРАДИНАТА

Наблюдения върху филма „Крадецът на праскови“ . . . . . . . . . . . . . . . 357

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В СЛОВАКИЯ И СЛОВАШКАТА

ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Подобни продукти