Автор: Колектив
ISBN: 978-954-07-4391-2
Страници: 487
Година: 2018
Наличност: Да
Тегло: 1.2 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: твърда

18.00 лв. 20.00 лв.

Количество

ΑΓΓΕΛΟΣ се издава по повод 100-годишнината от рождението на именития български историк акад. Димитър Ангелов. В двата тома са поместени записки от научните му командировки в чужбина, спомени от и за него, както и малко познати сатирични произведения (епиграми, хумористични стихове и др.), чиито автор е той. Названието ΑΓΓΕΛΟΣ е знак на признание към фамилията на Димитър Ангелов. Той и неговите потомци имат забележителен принос както в средите на българската медиевистика, така и в полето на световната византология.


„По време на своите лекции пред студентите акад. Димитър Ангелов говореше бавно, но ясно и отчетливо. Неговата реторика приличаше не тол­кова на научна проповед, а по-скоро на увлекателен разказ за миналото, по­добно на приказките, разказвани от мъдреците. Историята на Византия той ни представяше като една много­лика палитра от императори, патри­арси, аристокрация и народ. Когато го­вореше, някак си неусетно се отделяше от аудиторията и отиваше сред геро­ите на своята лекция. Благото му сло­во омайваше студентите и те сякаш магически се пренасяха заедно с него във византийския свят отпреди хиля­долетие. Вероятно това бе възможно, защото личността на Д. Ангелов бе съ­бирателно от умствени способности, високонаучно образование, генетичен интелект и човещина.“


Доц. д-р Георги Н. Николов

(един от студентите на акад. Д. Ангелов)

Подобни продукти