МЕНЮ
КОШНИЦА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIV

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIV - unipress.bg
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIV
СъставителНина Гевренова, Атлиана Милева, Цвета Попова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 288
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5783-4
25.00 лв.
Купи

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. ТОМ XIV

СЪДЪРЖАНИЕ

Поздравителни адреси ........................ 5

Използвани съкращения .................. 13

Емил Мингов

Quo vadis. Трудовото право на кръстопът ...... 15

Красимира Средкова

Законодателството за социалните права и неговото изучаване в България през ХХI в. ........................ 19

Наталия Киселова

Има ли „националност“ правото на труд? .................. 29

Нина Гевренова

Правото на труд по чл. 48, ал. 1 Конституцията на Република България – същност, съдържание и ограничаване ............. 41

Паунита Петрова

Правото на труд на чужденците в България – международноправна закрила и вътрешноправна уредба .................... 62

Ивайло Стайков

Понятието „индивидуален трудов договор“ ....................... 76

Гергана Кирилова-Андреева

Трудови права на кметовете на общини ....................... 90

Рени Петрова

Отпускът на бащата/осиновителя за отглеждане на дете до навършването му на 8-годишна възраст ............................. 113

Екатерина Павлова, Петър Александров

Родителски отпуск и отпуск по бащинство – съответствие на българското право с Директива 2019/1158 .......................... 121

Георги Ст. Стоянов

Отпускът поради временна неработоспособност ............... 130

Мартин Минков

По някои въпроси във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ............... 143

Милеслава Богданова-Мишева

Регулация на трудовото възнаграждение при командироване на служители в рамките на предоставяне на услуги ................. 164

Албена Пенова

Медиацията при спорове на работното място и при трудови спорове.

Възможности за прилагане, участници, правни последици .................................... 188

Райна Койчева

Терминологични и понятийни проблеми на регламентацията на труда чрез предприятие, осигуряващо временна работа ................... 202

Румен Антонов

Нарушението на чл. 1, ал. 2 КТ като основание за издаване на постановление по чл. 405А, ал. 1 или ал. 2 КТ. Правна характеристика и отграничение от близки институти ........209

Цвета Попова

Плащането по чл. 40, ал. 5 КСО – проблем или решение? ........

Причинно-следствени връзки при професионална болест ........... 243

Мария Чочова

Критични бележки за невъзможността осигуреното лице да оспори

задължителното предписание за заличаване на данни за осигуряването му ...... 262

Диляна Германова

Правна характеристика на пенсионния договор по чл. 169а от Кодекса за социално осигуряване ................. 267

Резюмета на английски език ........... 281