МЕНЮ
КОШНИЦА

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

100 години от рождението на проф. Михаил Андреев - unipress.bg
-50 %
100 години от рождението на проф. Михаил Андреев
АвторМихаил Андреев, Малина Новкиришка-Стоянова, Димитър Токушев
СъставителДимитър Токушев
ПреводачИван Иванов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.50см x 23.50см
  • Страници: 592
  • Година: 2011
  • ISBN: 978-954-07-3275-6
25.00 лв.
12.50 лв.
Купи

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Библиография

Проф. д-р Димитър Токушев и проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова. СЛОВО ЗА ПРОФЕСОР МИХАИЛ АНДРЕЕВ

ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

1. ИНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННА ИСТОРИЯ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

Димитър Токушев. ПРОКУРАТУРАТА В КНЯЖЕСТВО (ЦАРСТВО) БЪЛГАРИЯ (1879-1947)

Георги Близнашки. СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Николай Проданов. НЕСЪСТОЯЛИТЕ СЕ ПРОМЕНИ НА ОРГАНИЧЕСКИЯ УСТАВ НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ОТ ЛЯТОТО НА 1886 Г.

Мартин Белов. ДИНАМИКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО НЕРАВНОВЕСИЕ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Александра Айтова. ПРОЕКТЪТ ОТ 1879 Г НА Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ ЗА КОНСТИТУЦИЯ


2. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Евгени Йочев. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЗНС В ОБЛАСТТА НА СЪДОУСТРОЙСТВОТО

Михаил Матеев. СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА В БЪЛГАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ОСНОВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ПЕЧАТА

3. ИСТОРИЯ НА ЧАСТНОТО ПРАВО

Павел Сарафов. ВЪЗГЛЕДЪТ ЗА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДО ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX В.

Валентин Брайков. АВСТРИЙСКИЯТ ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС НА 200 ГОДИНИ - ЕДНА ПРИКАЗКА ЗА СЪБУЖДАНЕ

4. СРЕДНОВЕКОВИЕ

Дилян Николчев. РАЗЛИЧНИТЕ ФУНКЦИИ НА НОМОС И КАНОН СПОРЕД ТЕОДОР ВАЛСАМОН

Костадин Паев. ДОГОВОР ИЛИ ГРАМОТА Е СЪГЛАШЕНИЕТО НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР С ВЕНЕЦИАНЦИТЕ ОТ 1347 Г? Правно-исторически анализ

5. ВЪЗРАЖДАНЕ

Гълъбина Петрова. БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ И ПАТРИАРШЕСКИЯТ ЕПИСТОЛАРЕН МЕМОАР ОТ 1871 Г.

6. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО ПРАВО

Петя Неделева. ОБИЧАЙНОПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪД И ПРАВОРАЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕСНАФИ

Снежана Цекова. ВЛИЯНИЕТО НА ОБИЧАЙНОПРАВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИ УРЕЖДАНЕТО НА СЕМЕЙНО-БРАЧНИТЕ И НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО РИМСКО ПРАВО

1. ИНСТИТУТИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО

Малина Новкиришка-Стоянова. ПРЕКАРИЯТ В ПРЕТОРСКОТО ПРАВО Данаил Тузов. "LEX QUAE RESCINDIT". НЯКОИ РАЗМИСЛИ ЗА НИЩОЖНОСТТА PER LEGEM В РИМСКОТО ПРАВО

Михал Скржейпек. MANILIA (AULUS GELLIUS, NOCTES ATTICAE IV 14- СКАНДАЛ ПРЕЗ 151 Г. ПР.ХР.)

Константин Танев. СТРУКТУРИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ С ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР В ПРЕДКЛАСИЧЕСКОТО И КЛАСИЧЕСКОТО ПРАВО

2. ПРОЦЕС И ПРАВОСЪДИЕ

Тенчо Колев. ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ПО РИМСКОТО ПРАВО

Мария Костова. ЗА РИМСКИЯ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС (ПО ХОРАЦИЙ)

Леонид Кофанов. СЪДЪТ НА РЕКУПЕРАТОРИТЕ И АМФИКТИОНИИТЕ КАТО МЕЖДУНАРОДНИ СЪДИЛИЩА НА АНТИЧНОСТТА

3. РИМСКА ПРАВО И ИСТОРИЧЕСКА ДИНАМИКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Румен Чолов. АСПЕКТИ НА ПРАВОТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА -ПРИЕМСТВЕНОСТ И ОРИГИНАЛНОСТ

Теодор Пиперков. ЗАКОНЪТ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ТАБЛИЦИ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЧЕРТИ НА РИМСКИЯ „ПОЛИСЕН МОДЕЛ"

Джорджо Бароне-Адези. 1700 ГОДИНИ СЛЕД 311: ЕДИКТЪТ НА ГАЛЕРИИ И ЦЪРКВАТА В СЕРДИКА Люба Радулова. РЕФОРМИТЕ НА ЛИЦИНИЙ ОТ 311 Г. И ПРАКТИКИТЕ ПО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

4. РИМСКОПРАВНА ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННО ПРАВО

Паскал Пишона. РИМСКОТО ПРАВО - ПРЕПОДАВАНЕ, МЕТОДИ И ПРИНОСИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Вихър Кискинов. REGULA EST: ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЗА ПРАВНА НОРМА

Цветана Каменова. РЕШАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Дарина Зиновиева. ИСТОРИЯ И АКТУАЛНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ

Георги Пенчев. ПРАВНА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Иван Мангачев. РИМСКОТО ПРАВО И ПРОИЗХОДЪТ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПЛАЩАНИЯ

Ангел Шопов. DOLUS И ИЗМАМА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Димитър Ханев. ФИЛОСОФСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ПОНЯТИЕТО ЗА СУБЕКТИВНО ПРАВО

Атанас Шопов. ПОНЯТИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТ