МЕНЮ
КОШНИЦА

„СТРАШНИЯТ СЪД“ В МОНУМЕНТАЛНАТА ЖИВОПИС НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ – XVIII–XIX ВЕК

„СТРАШНИЯТ СЪД“ В МОНУМЕНТАЛНАТА ЖИВОПИС НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ – XVIII–XIX ВЕК - unipress.bg
„СТРАШНИЯТ СЪД“ В МОНУМЕНТАЛНАТА ЖИВОПИС НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ – XVIII–XIX ВЕК
Автор Татяна Димитрова Иванова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твъда
  • Тегло: 0.87кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 352
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5886-2
50.00 лв.
Купи

Гл. ас. д-р Татяна Иванова преподава християнско изкуство в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. е ръководител на новата магистърска програма „Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране)“. Магистър по реставрация (НХА, 2010), през 2014 г. тя защитава успешно докторска дисертация на тема: „Страшният съд“ в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII–XIX век (Иконография и херменевтика)“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Провежда специализации в България и чужбина, сред които в Папския институт по християнска археология, Рим (2013); Висш религиозен институт „Марчанум“, Венеция (2014); Ватиканските музеи (2015), Библиотека Херциана, Рим (2019) и др. Научните интереси и публикации на д-р Татяна Иванова са в областта на богословието, църковното изкуство, иконографията, иконологията, история на изкуството и по-конкретно изкуството на Българското възраждане.

 За първи път цялостно и задълбочено се изследва иконографията на „Страшния съд“ в българските възрожденски паметници, както и богословският анализ на тази иконография. Темата се изследва освен в стенописните композиции и в щампите и в ерминиите, издирени са техните модели и прототипи. За първи път се прави цялостен Корпус на възрожденските композиции на „Страшния съд“. Принос е и изследването на връзката между Страшния съд и Неделя Месопустна.