Автор: Лозанка Пейчева
ISBN: 978-954-07-4875-7
Страници: 400
Година: 2019
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

С книгата си известният наш музиколог и фолклорист Лозанка Пейчева навлиза в богат и донякъде познат терен, който обаче до момента е проучен само частично и по относително несистематизиран начин. В центъра на изследването са историческите линии на развитие и жанровото разнообразие на авторските песни, създавани върху фолклорна основа. В ръцете на читателя е първото голямо, самостоятелно и методологически разгърнато изследване по тази тема.

Книгата се фокусира върху две основни линии: теоретична и историческа. Първата ос въвежда читателя в заплетените дебати около ключовите термини в изследователското поле на книгата („авторство“, „народен дух“ и др.). По-нататък тук са представени жанровото разнообразие и възможностите за класификация на авторските песни. Втората, историческа линия, представя основните етапи в развитието на този специфичен вид песни като ги проектира върху координатната система на ключови за България политически и обществени процеси.


Подобни продукти