Автор: Христо Беров
ISBN: 978-954-07-4879-5
Страници: 320
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 0.6 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: твърда

23.00 лв.

Количество

Христо Беров е преподавател по съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни изследователски интереси са насочени към проучване на стопанските и социално-икономическите проблеми на балканските народи във втората половина на XIX и началото на XX век.

Монографията е преработен вариант на защитената през 2015 г. от автора дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор по история“. В изследването се прави опит за сравнителен анализ на особената крива, която извървява процесът на ндустриализация и модернизация на обществата в двете твърдe сходни балкански държави, като акцентът е поставен върху стопанските особености в Сърбия и България. Специално внимание е отделено на личностния фактор в развитието на индустрията и е направен опит за сравнително прецизен социален профил на предприемачите индустриалци в двете държави в края на XIX и началото на XX век.