Authors: Мария Костова; Орлин Борисов; Татяна Хубенова
ISBN: 9789540728303
Pages: 216
Year: 2011
Availability: In Stock
Weight: 0.3 kg.
L:16.0x23.0 cm.
Product Code: мека

8.00 лв. 10.00 лв.

Qty

Авторите анализират четирите основни свободи на движение в Европейския съюз – свободното движение на хора, свободното движение на стоки и услуги на единния европейски пазар и свободното движение на капитали. Подробно е разгледано развитието на правната регламентация на свободното движение на хора, както и конкретните области, в които държавите членки запазват своята национална компетентност. Специално внимание е отделено на свободното движение на стоки, услуги и капитали, като се анализира историческото развитие, принципите, целите и задачите на актуалните аспекти на свободното движение на стоки и услуги, както и на платежните и сетълмент системи, изпирането на пари и уреждането на тези свободи в България.

Related Products