Автор: Евгения Вучева
ISBN: 978-954-07-2460-7
Страници: 366
Година: 2006
Наличност: Да
Тегло: 0.7 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: твърда

11.50 лв. 23.00 лв.

Количество

Трудът е посветен на проблемите на речта. Акцентът е поставен върху функционално-семантичния анализ на разнородните й аспекти, разгледани върху обща концептуална основа и с единни методологически принципи. Разработеният интегрален модел обхваща семантичните равнища, основните единици и категории на речта. Предложена е научна картина на моделирания обект, ситуиран едновременно в триизмерното пространство на обозначение, значение и смисъл. Изведените теоретико-методологически постановки представят онтологията на речта като общочовешко явление и очертават рамката, в която би могла да се разположи една лингвистика на речта, разбирана като интегрираща програма за изучаването на този специфичен човешки феномен.