Banner
Instagram
-50%
Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията - unipress.bg
В последната книга от поредицата, която има характер на обобщение на развитата общата теория на правораздавателна дейност, фокусът е поставен върху два същностни елемента на правораздавателната дейнос..
-15%
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава (битката се ожесточава) - unipress.bg
СъдържаниеПредговор ......................................................................................... 7Глава I. Понятие за Гражданското общество като обектна посегателство от популизма и демаг..
-50%
Логика в правораздаването - unipress.bg
Логика в правораздаването - Право..
-50%
Аргументиране в правораздаването - unipress.bg
В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото...
-50%
Доказване в правораздаването - unipress.bg
Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса ..
-50%
Истина, обоснованост, справедливост - unipress.bg
Авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването, обосноваване на истината, релацията факт-истина-спра..
-50%
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха - unipress.bg
История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха - Право..
Показва 1 до 7 от 7 (1 страници)

Поредицата „Теория на правораздавателната дейност” с автор проф. д-р Тенчо Колев съдържа шест книги, замислена като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и със справедливостта, доказването и аргументирането, с формалната и неформалната логика, с ефективността на съдебната система, или да се анализира ролята на съдията при определяне на това, какво е правото във всеки конкретен спор. „Теория на правораздавателната дейност” е опит за обобщено изследване на действителността  към края на ХХ и началото на ХХІв., което ще допринесе за нейното частично възприемане и създаване на нова теория на правораздавателната дейност, свързана с промените на обществото и държавата, които настъпват по силата на цивилизационните изменения.