МЕНЮ
КОШНИЦА

Поредици - unipress.bg

Външнотърговските отношения между ЕС И Руската федерация
-25 %
Д-р Роксана Трифонова е постдокторант и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния є труд е „Външнотърговските отношения между Европейския съюз и Руската федерация – стратегическо партньорство или студен мир“. Дипломиран магистър по европеистика, профил електронно у..
17.00 лв. 12.75 лв.
Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от емпирични факти към експертна оценка
-25 %
През 2018 г. България за пръв път пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. След неговото приключване авторският колектив си постави амбициозната задача да създаде концептуално и методологически обоснован оригинален инструмент, чрез който с количествени и фактологически провери..
24.00 лв. 18.00 лв.
Учебник по сестрински грижи. Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечно-съдовата система
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕВъведение………………………………………………………………………6Глава I. Наблюдение на общото състояние на пациенти със Сърдечно-съдови заболявания, измерване на показатели (спешен кабинет, интензивно отделение, стационарно отделение)………………………….111.  Наблюдение, контрол и поведение на медицинската сестра при..
20.00 лв. 15.00 лв.
Горе & Долу
-25 %
Стефан Стефанов е роден разказвач. Той пише четивно, енергично, неотстъпващо - с остър социален и политически усет за провала на нашето общество и упадъка на днешния свят. Начинът му да наблюдава и осмива е уникален, но талантът му иде в модерните времена от Суифт, минава през Гогол и Хашек...
10.00 лв. 7.50 лв.
Острови
-25 %
Стоян Ненов /1987/ е роден в Карлово. Завършва българска филология и магистратура по литература и творческо писане в Софийския университет. Разказите му са публикувани в редица печатни и онлайн издания, превеждани са на английски и италиански. Дебютният му сборник "Острови" събира най-добрите истори..
10.00 лв. 7.50 лв.
Охридски миней. Първа част
-25 %
Охридският миней се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ под № 122. Той е забележителен български ръкопис от 1435 г., в който се пази единственият препис на оригиналната старобългарска Служба за св. Климент Охридски, един от четирите преписа на Климентовите Общи служби и пре..
35.00 лв. 26.25 лв.
Българският път в социалната политика. История за прехода, който не свършва
-25 %
Татяна Томова успешно е систематизирала теоретичната база на публичните политики и социалната политика в частност, водещите исторически казуси на формиране на социална политика, българската практика в тази насока за целия период на прехода след 1989 г. Намирам за перфектно доказана тезата, че пътят ..
18.00 лв. 13.50 лв.
Биогеография и природен капитал на България
Изчерпан
Асен Асенов е професор по биогеография в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кли мент Охридски“ и ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Чете лекционни курсове на бакалавърско ниво по биогеография, защитени природни обекти в България, ..
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава (битката се ожесточава)
-25 %
СъдържаниеПредговор ......................................................................................... 7Глава I. Понятие за Гражданското общество като обектна посегателство от популизма и демагогията ....................... 17Раздел 1. Същност на гражданското общество ..........................
14.00 лв. 10.50 лв.
Министерски съвет
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 16..
8.00 лв. 6.00 лв.
Геология на Източния Циркум-Родопски пояс
-25 %
Обект на изследване в настоящата книга са регионалният тектонски строеж и темпоралната еволюция на мезозойските нискостепенни метаморфни скали в редица локалитети на Циркум-Родопския пояс от район с площ 200 х 100 км, разположен от долината на р. Арда в Източни Родопи на територията на Южна България..
17.00 лв. 12.75 лв.
Президент на Републиката
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 15..
8.00 лв. 6.00 лв.
Избирателна система на Република България
-40 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 14..
8.00 лв. 4.80 лв.
Система на държавните органи
-40 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 13..
5.00 лв. 3.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Сборник с доклади от научно-практическа конференция. Т.11
-40 % Изчерпан
В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2019 г.СЪДЪРЖАНИЕПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИПроф. Борис Велчев,председател на Конституционния с..
16.00 лв. 9.60 лв.
Studia Classica Serdicensia. Том 4 /2015
-40 %
Сборник в чест на професор Борис Геров (1903-1991)Професор Борис Геров (1903-1991) беше изследовател, преподавател и ръководител на Катедрата по класическа филология във време, което изискваше голяма увереност в ценността на тази специалност, поставена в изключително неблагоприятно положение в края ..
15.00 лв. 9.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Осигурителна ли е българската осигурителна система? Т.8
-40 %
Предложените изследвания в поредния осми том от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурително право" съдържат анализ на традиционни и нови проблеми на осигурителната система в България, очертават възможни пътища за справяне с тях, предлагат повод за размисли и дискусии. Изследванията са ..
15.00 лв. 9.00 лв.
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание
-40 %
Гл. ас. д-р Берджухи Михран Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните й научноизследователски интереси са в областта на здравното, половото и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование ..
12.00 лв. 7.20 лв.
Конституция на Република Португалия
-40 %
Поредицата «EX CONSTITUTIONE» се издава под общата редакция на проф. д.н. Георги Близнашки..
10.00 лв. 6.00 лв.
Британската конституция - кратко въведение
Изчерпан
Изданието е част от поредицата “Res Publica” под общата редакция на проф. Георги Близнашки, специалист по конституционно право и автор на уводната студия.Книгата разглежда основните характеристики на Британската конституция, която се счита за уникална сред конституциите по света. Как се променя Брит..
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство. Т.7
-40 %
Том 7 от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" съдържа доклади и научни съобщения, представени на Националната научно-практическа конференция "Предизвикателствата пред трудовото законодателство". Автори са както утвърдени авторитети в българската трудовоправна теория, та..
15.00 лв. 9.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Т.4
-40 %
Сборникът се издава в памет на проф. Любомир Радоилски..
20.00 лв. 12.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право - мит и реалност. Т.6
-40 %
Сборникът се издава в чест на 10-годишнината от създаването на катедра "Трудово и осигурително право" В СУ "Св. Климент Охридски"..
15.00 лв. 9.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. Т.5
-40 %
Сборникът се издава в чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков..
20.00 лв. 12.00 лв.
Viva Vox
-40 %
Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин ДимитровВеселин Димитров започва да сътрудничи на Българското национално радио (тогава с името Радио София) през 1958 г., още като студент. През 60-те години е първият журналист – радиоводещ на информационно-музикална програма у нас – сутрешната "От 6 до 8". З..
15.00 лв. 9.00 лв.
Стоян Аргиров. Избрани трудове
-40 %
Стоян Аргиров е български филолог и преводач, създател на българската библиотекарска наука. Той има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България. От 1903 до 1930 г. е директор на Университетската бибилиотека и полага основите на нейната модерна подредба. Той е и първият препод..
100.00 лв. 60.00 лв.
Конституционен статус на българските граждани
-40 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 12..
6.00 лв. 3.60 лв.
Драготин апостол. Български ръкопис от ХІІ-ХІІІ в.
-40 %
Драготиният апостол е ръкопис от края на ХІІ или началото на ХІІІ в. с уникални особености на графиката, правописа, текста и календара. Книгата съдържа публикация на ръкописа с разночетения по шест преписа на Апостола и с успоредни гръцки текстове, изследване на палеографията, украсата, правописа, ф..
33.00 лв. 19.80 лв.
Показва 1 до 28 от 176 (7 страници)