МЕНЮ
КОШНИЦА

Поредици - unipress.bg

История на художествените музеи
-25 %
Книгата представя едно първо по рода си историческо изследване за дългия път, изминат през различните епохи на уникалния културен институт художествен музей. Авторът подробно проследява развитието на този тип музеи от Античността до съвременността...
15.00 лв. 11.25 лв.
Охридски миней. Втора част
-50 %
Охридският миней се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ под № 122. Той е забележителен български ръкопис от 1435 г., който съдържа информация за богослужението в България от X до XV в. Втората част е за месеците януари-август. В нея са запазени редица старобългарски ори..
35.00 лв. 17.50 лв.
Външнотърговските отношения между ЕС И Руската федерация
-25 %
Д-р Роксана Трифонова е постдокторант и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния є труд е „Външнотърговските отношения между Европейския съюз и Руската федерация – стратегическо партньорство или студен мир“. Дипломиран магистър по европеистика, профил електронно у..
17.00 лв. 12.75 лв.
Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от емпирични факти към експертна оценка
-25 %
През 2018 г. България за пръв път пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. След неговото приключване авторският колектив си постави амбициозната задача да създаде концептуално и методологически обоснован оригинален инструмент, чрез който с количествени и фактологически провери..
24.00 лв. 18.00 лв.
Учебник по сестрински грижи. Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечно-съдовата система
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕВъведение………………………………………………………………………6Глава I. Наблюдение на общото състояние на пациенти със Сърдечно-съдови заболявания, измерване на показатели (спешен кабинет, интензивно отделение, стационарно отделение)………………………….111.  Наблюдение, контрол и поведение на медицинската сестра при..
20.00 лв. 15.00 лв.
Горе & Долу
-25 %
Стефан Стефанов е роден разказвач. Той пише четивно, енергично, неотстъпващо - с остър социален и политически усет за провала на нашето общество и упадъка на днешния свят. Начинът му да наблюдава и осмива е уникален, но талантът му иде в модерните времена от Суифт, минава през Гогол и Хашек...
10.00 лв. 7.50 лв.
Острови
-25 %
Стоян Ненов /1987/ е роден в Карлово. Завършва българска филология и магистратура по литература и творческо писане в Софийския университет. Разказите му са публикувани в редица печатни и онлайн издания, превеждани са на английски и италиански. Дебютният му сборник "Острови" събира най-добрите истори..
10.00 лв. 7.50 лв.
Охридски миней. Първа част
-50 %
Охридският миней се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ под № 122. Той е забележителен български ръкопис от 1435 г., в който се пази единственият препис на оригиналната старобългарска Служба за св. Климент Охридски, един от четирите преписа на Климентовите Общи служби и пре..
35.00 лв. 17.50 лв.
Българският път в социалната политика. История за прехода, който не свършва
-25 %
Татяна Томова успешно е систематизирала теоретичната база на публичните политики и социалната политика в частност, водещите исторически казуси на формиране на социална политика, българската практика в тази насока за целия период на прехода след 1989 г. Намирам за перфектно доказана тезата, че пътят ..
18.00 лв. 13.50 лв.
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава (битката се ожесточава)
-25 %
СъдържаниеПредговор ......................................................................................... 7Глава I. Понятие за Гражданското общество като обектна посегателство от популизма и демагогията ....................... 17Раздел 1. Същност на гражданското общество ..........................
14.00 лв. 10.50 лв.
Министерски съвет
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 16..
8.00 лв. 6.00 лв.
Геология на Източния Циркум-Родопски пояс
-25 %
Обект на изследване в настоящата книга са регионалният тектонски строеж и темпоралната еволюция на мезозойските нискостепенни метаморфни скали в редица локалитети на Циркум-Родопския пояс от район с площ 200 х 100 км, разположен от долината на р. Арда в Източни Родопи на територията на Южна България..
17.00 лв. 12.75 лв.
Президент на Републиката
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 15..
8.00 лв. 6.00 лв.
Избирателна система на Република България
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 14..
8.00 лв. 6.00 лв.
Система на държавните органи
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 13..
5.00 лв. 3.75 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Сборник с доклади от научно-практическа конференция. Т.11
-25 % Изчерпан
В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2019 г.СЪДЪРЖАНИЕПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИПроф. Борис Велчев,председател на Конституционния с..
16.00 лв. 12.00 лв.
Studia Classica Serdicensia. Том 4 /2015
-50 %
Сборник в чест на професор Борис Геров (1903-1991)Професор Борис Геров (1903-1991) беше изследовател, преподавател и ръководител на Катедрата по класическа филология във време, което изискваше голяма увереност в ценността на тази специалност, поставена в изключително неблагоприятно положение в края ..
15.00 лв. 7.50 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Осигурителна ли е българската осигурителна система? Т.8
-25 %
Предложените изследвания в поредния осми том от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурително право" съдържат анализ на традиционни и нови проблеми на осигурителната система в България, очертават възможни пътища за справяне с тях, предлагат повод за размисли и дискусии. Изследванията са ..
15.00 лв. 11.25 лв.
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание
-25 %
Гл. ас. д-р Берджухи Михран Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните й научноизследователски интереси са в областта на здравното, половото и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование ..
12.00 лв. 9.00 лв.
Конституция на Република Португалия
-25 %
Поредицата «EX CONSTITUTIONE» се издава под общата редакция на проф. д.н. Георги Близнашки..
10.00 лв. 7.50 лв.
Британската конституция - кратко въведение
Изчерпан
Изданието е част от поредицата “Res Publica” под общата редакция на проф. Георги Близнашки, специалист по конституционно право и автор на уводната студия.Книгата разглежда основните характеристики на Британската конституция, която се счита за уникална сред конституциите по света. Как се променя Брит..
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство. Т.7
-25 %
Том 7 от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" съдържа доклади и научни съобщения, представени на Националната научно-практическа конференция "Предизвикателствата пред трудовото законодателство". Автори са както утвърдени авторитети в българската трудовоправна теория, та..
15.00 лв. 11.25 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Т.4
-25 %
Сборникът се издава в памет на проф. Любомир Радоилски..
20.00 лв. 15.00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право - мит и реалност. Т.6
-25 %
Сборникът се издава в чест на 10-годишнината от създаването на катедра "Трудово и осигурително право" В СУ "Св. Климент Охридски"..
15.00 лв. 11.25 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. Т.5
-25 %
Сборникът се издава в чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков..
20.00 лв. 15.00 лв.
Viva Vox
-25 %
Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин ДимитровВеселин Димитров започва да сътрудничи на Българското национално радио (тогава с името Радио София) през 1958 г., още като студент. През 60-те години е първият журналист – радиоводещ на информационно-музикална програма у нас – сутрешната "От 6 до 8". З..
15.00 лв. 11.25 лв.
Стоян Аргиров. Избрани трудове
-50 %
Стоян Аргиров е български филолог и преводач, създател на българската библиотекарска наука. Той има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България. От 1903 до 1930 г. е директор на Университетската бибилиотека и полага основите на нейната модерна подредба. Той е и първият препод..
100.00 лв. 50.00 лв.
Конституционен статус на българските граждани
-25 %
Лекции по конституционно право на проф. Георги Близнашки, книжка 12..
6.00 лв. 4.50 лв.
Показва 1 до 28 от 177 (7 страници)