МЕНЮ
КОШНИЦА

Речници и справочници - unipress.bg

Алманах на ръководните длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
-25 %
За съставянето на справочника е използвана информация от алманасите на СУ „Кл. Охридски“ от 1939 и 1988 г., от протоколите от заседания на Академическия съвет, на факултетните и деканските съвети, от разписите на лекциите, щатните разписания и други документи и издания на Университета...
15.00 лв. 11.25 лв.
Корективен речник на чужди думи в българския език
-25 %
Речникът съдържа около 400 от най-често срещаните лексеми, чиято употреба е некоректна. Посочено е тяхното правилно значение, както и правилното им използване. Показан е модел на представяне на този тип лексеми в различните видове речници...
12.00 лв. 9.00 лв.
Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник
-25 %
Книгата съдържа 204 статии за части, форми и състояния на човешкото тяло според това как те са представени в българската народна (традиционна) култура. Статиите са съставени въз основа на изворови данни от всички фолклорни жанрове (приказки и песни, пословици и гатанки и пр.), от описания на празниц..
25.00 лв. 18.75 лв.
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch)
-25 %
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Филология..
12.60 лв. 9.45 лв.
Нов българо-турски речник
-25 %
Речникът включва над 120 000 думи в основни статии и в словосъчетания. Той надгражда издадения от БАН през 1961 г. „Българо-турски речник“ като са включени неологизми от областта на науката, икономиката, културата, новите технологии, медицината, а също и от разговорната реч и диалектите. Речникъ..
55.00 лв. 41.25 лв.
Речник на френските думи в българския език, т. 5
-25 %
„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата карт..
25.00 лв. 18.75 лв.
Речник на френските думи в българския език, т. 6
-25 %
„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата карт..
25.00 лв. 18.75 лв.
Речникът съдържа около 10 000 речникови статии. Лексикалният материал е групиран в 22 теми, изучавани по учебна програма в първи и втори курс от студентите словакисти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"...
Справочникът съдържа информация за структурата на Факултета по педагогика, за структурата на бакалавърската и магистърската степени, както и условията на тяхното придобиване. Представени са целите и задачите на специалностите във факултета и учебните планове на редовната и задочната форма.Включена е..
Справочник за кандидат-студенти 2024-2025
-25 %
Настоящият Справочник е основно помагало за кандидатстващите в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.В Справочника ще намерите в подреден и синтезиран вид всичко, което е нужно да знаете предварително за едно такова сериозно начинание, каквото е ..
15.00 лв. 11.25 лв.
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020
-25 %
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020 - Справочници..
18.00 лв. 13.50 лв.
Справочник за образователно-квалификационна степен Магистър 2021/2022
-25 %
Справочникът е основно помагало за кандидатстващите за магистърските програми в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него ще намерите в подреден и синтезиран вид всичко, което е нужно да знаете предварително за едно такова сериозно начин..
18.00 лв. 13.50 лв.
Показва 1 до 14 от 14 (1 страници)