МЕНЮ
КОШНИЦА

Електронни издания - unipress.bg

Изтеглете в pdf форматСред безспорните приноси на този обемен труд е акцентирането върху тази доскоро слабо изследвана алтернативна архитектурна форма на Балканите и разкриването на безкрайните ѝ възможности като извор за нови научни знания върху серия важни културно-исторически въпроси.Със своя под..
Свали книгатаИлка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски". Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първот..
Изтеглете книгата"Журналистиката може да бъде занаят, може да бъде и изкуство. За изкуството трябва талант. Той не се преподава и не се учи. За занаята трябват умения. Те се преподават и се учат. Повечето журналисти остават на нивото на занаята. Малцина стигат до изкуството. И светът научава и помни..
Изтеглете книгатаКнигата разглежда формално-семантичните подходи към граматическата категория евиденциалност, обръщайки специално внимание на философските теории за значението, на които се основават тези подходи, и в най-голяма степен – на трудностите, които лингвистите срещат в опитите си да вместя..
Тази книга обединява, структурира и представя на едно място поредица от научни изследвания, осъществени от екип на Софийския университет в рамките на научния проект „Кризата с COVID-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“ . Още от самото си начало избухналата през февр..
Математическото образование. 75-годишна мисия и история
В наличност
Итеглете файла.Сборник с научни статии от годишен семинар на катедра „Обучение по математика и информатика“, октомври 2022 г.СЪДЪРЖАНИЕКирил Банков, Теодоси Витанов, Иван Ганчев, Юлия Нинова, Иван Тонов, Филип Петров, Диана Раковска – История на катедра „Обучение по математика и информатика“ 7Иван Г..
Изтеглете книгата.Борхес ни насочва към закономерностите, които според него следват литературните процеси. Изгражда свои специфични генеалогии, установява изненадващи аналогии между най-разнообразни автори, епохи и култури. Учи ни да четем по нов, при това изключително продуктивен начин. А това до..
Носител на авторските права на ДАФ и целия му инвентар (протоколи и формуляри за запис на резултатите, матрици за интерпретация на резултатите, стимулен лингвистичен материал и картинен материал към задачата за назоваване на думи) е Елена Бояджиева-Делева. Настоящото издание се разпространява безп..
Изтеглете файла в pdf формат. ..
Сборникът съдържа 55 доклада, представени на Юбилейния национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“ (23 и 24 юни 2022 г., гр. София), организиран от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охри..
Изтеглете файла...
Показва 1 до 28 от 75 (3 страници)