Banner
Banner
Литературни прочити на миграцията
Книгата проучва въпросите на миграционното и диаспоричното, които литературата поставя в дневния ред на общественото мислене чрез настойчивия си опит да текстуализира миграцията и така активно да м..
Творец и общество в дневниците на португалските писатели от края на XX век
Монографията изследва дневниците на девет значими португалски писатели от последните десетилетия на 20. век. Проследява се как писателският дневник съполага в плоскостта на художественото писане два и..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)