Banner
Banner
Истина и смисъл. Категории на логическия анализ
Истината е основополагаща характеристика на човешкото отнасяне към действителността. Ние се интересуваме от истини, питаме за истини, съобщаваме истини и, по-общо, улавяме моменти в потока на постоянн..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)