Banner
Banner
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езикови дисциплини
С тази книга авторката прави опит да отговори на потребностите от продължаващо обучение на учителите по езиковите дисциплини, като поставя акцент върху работата с речевите жанрове. В предлаганата мето..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)