Banner
Instagram
-30%
Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов
Сборникът разглежда от една страна европейската визия за „ученето“ като процес, който продължава без прекъсване през целия живот, независимо от постигнатите успехи, от друга страна  включва ака..
-30%
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването - Психология..
-30%
Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Боян Ничев
Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Боян Ничев - Филология..
Право и граници
Книгата, която държите в ръцете си, събира докладите на участниците в Научната конференция „Право и граници“, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факул..
Природа и общество. Интердисциплинарни четения, том 1
В настоящия сборник са поместени материали, представени на интердисциплинарния семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, проведен на 12–..
-30%
Протоколна тетрадка по биоразнообразние на растения и гъби
Настоящата протоколна тетрадка е изготвена на базата на дългогодишния опит на преподавателите от направленията „Систематика на водорасли и гъби“ и „Систематика на висшите растения“ в Катедрата по бота..
Пътища на професионализма в социалната работа
Сборник статии, посветен на 20-годишнината от създаването на специалност "Социални дейности" и 10 години от основаването на катедра "Социална работа" във Факултета по педагогика на Софийския университ..
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - Филология..
-30%
Ръководство за анализ на токсични вещества
Ръководството включва лабораторни упражнения относно вземане на проби от заразени въздух, вода, почва и хранителни продукти, подготовка и анализ на пробите чрез спектрални и хроматографски методи. Опр..
-30%
Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов
Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов, съставен от доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорд..
-30%
Софийски университет "Св. Климент Охридски". Първите 130 години
Юбилеен сборник по повод 130 години Софийски университетСъдържаниеПРЕДИ УНИВЕРСИТЕТАИван ИлчевОбразованието в Средновековна България / 9„Тъмните векове“? / 16С поглед към Европа / 18Новото начало / 21..
-50%
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология"
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология" - Социология..
сп. Българска реч, кн.1/2018
Списание за езикознание и езикова култура..
сп. Литературата, кн.19/2017
Тема на броя: Литература и фантастика ..
сп. Съвременна лингвистика, бр. 1/2018
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
сп. Съвременна лингвистика, бр. 1/2019
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 3/2018
Настоящият брой на сп. Съпоставително  езикознание е посветен на значимо събитие в  научния живот на езиковедската общност не само България – XVI международен конгрес на славистите в Белград..
сп. Съпоставително езикознание, кн.2/2018
Списание на СУ "Св. Климент Охридски", XLIII, 2018, №2..
Съвременното обучение между теорията и практиката
Сборникът е посветен на 75-годишния юбилей на проф. д.п.н. Марин Андреев и отразява работата на Научна конференция по дидактика „Съвременното обучение между теорията и практиката”, проведена на 20 и 2..
-30%
Тюркологията днес
18.00 лв. 12.60 лв.
Сборникът е посветен на 65 години специалност „Тюркология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Текстовете в него са представени на юбилейна научна конференция..
Показва 41 до 60 от 65 (4 страници)