Banner
Instagram
Жените в българската литература и култура
Настоящият сборник е резултат от националната интердисциплинарна научна конференция „Жените в българската литература и култура”, проведена на 20 и 21 октомври 2016 г. в Софийския университет „Св. К..
-30%
Задачи по органична химия
Задачи по органична химия - Химия и фармация..
Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия
Конституцията принадлежи към основните стълбове на конституционно организираното общество. Тя дава правна насока за всички действия на държавата. Но текстът на конституцията не може да разгърне ефекта..
Императорски конституции, издадени в Сердика
Целта на този колективен труд е да представи императорските конституции, издадени в Сердика, през ІІІ-ІV в. Анализират се конкретни правни институти, тяхната еволюция, както и цялостното състояние на ..
-30%
Кнут Хамсун - писател на три века
Големият норвежки писател Кнут Хамсун (1859–1952) – нобелов лауреат, оказал огромно въздействие върху развитието на световната литература в края на ХIХ и началото на ХХ в., е добре познат в България о..
Културната памет във времето и пространството
Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков.Осемдесет и един автори споделят познанията си в различни области на науката: история, информационни науки и технологии, политик..
-30%
Лабораторен практикум по оптика
Тази книга представлява ръководство по експериментална атомна и ядрена физика.Тя е необходима на всички студенти от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за изработване н..
-30%
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия - Химия и фармация..
ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Свали файла в PDF формат..
-30%
Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова
Сборникът „Литературата: удоволствия и предизвикателства“ събира литературни историци и изследователи от различни академични институции, чиито текстове се вписват тематично в централните полета, в кои..
-30%
Медии и комуникации: юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация
Сборникът е посветен на 40-годишния юбилей на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Включени са научни статии и студии на преподаватели от фак..
-30%
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - Публична администрация..
Насилие, политика и памет
Сборникът представя резултати от проекта "Индивидуалните спомени и колективната памет за сталинските и постсталинските репресии в България"...
-30%
Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков
Съставители:Константин ЯнакиевДимиртър ЕлчиновПред вас са докладите от конференцията "Науката и жизненият свят", организирана в чест на 60-годишнината ма проф. Сергей Герджиков. По-късно към тях се пр..
Научни трудове в памет на Георги Герджиков
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - Филология..
Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи"
Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, про..
-30%
Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева
Сборник в памет на проф. д.и.н. Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3—4 юни 2016СъдържаниеI. PersonaliaД. Милиева . Здравей и сбогом, Маргарита!Д. Ботева. Библиография н..
-30%
Основен закон на Федерална република Германия
Книгата съдържа Основния закон на Федерална република Германия от 23 май 1949 г.  а в приложението е представена Ваймарската конституция от  11 август 1919 г. [разпоредби, които запазват дей..
-30%
Парачовешкото: грация и гравитация
Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, съставен от Мария Калинова, Дарин Тенев и Камелия Спасова по повод нейната 60-годишнина. Изданието съдържа близо 1000 страници и включва текстов..
-30%
Педагогика
16.00 лв. 11.20 лв.
 Учебникът е предназначен за студенти – бъдещи учи­тели, и представя основни тематични области в уни­верситетското обучение по педагогика, обединени в три глави: Педагогиката като наука, Теоретич..
Показва 21 до 40 от 65 (4 страници)