МЕНЮ
КОШНИЦА

Колектив

Гласове от Българския ПЕН
-25 %
Двуезично издание – български / английскиАнтологията „Гласове от Българския П.Е.Н.“ е посветена на 95-годишнината на Българския П.Е.Н.-център и на 100-годишнината на Международния П.Е.Н. Той е престижната организация, която представя нашата национална литература в Международната писателска орга..
15.00 лв. 11.25 лв.
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
Лабораторен практикум по оптика
-25 %
Тази книга представлява ръководство по експериментална атомна и ядрена физика.Тя е необходима на всички студенти от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за изработване на лабораторните упражнения по атомна физика и взаимодействиена йонизиращите лъчения с веществото и п..
7.00 лв. 5.25 лв.
Ръководство за анализ на токсични вещества
-25 %
Ръководството включва лабораторни упражнения относно вземане на проби от заразени въздух, вода, почва и хранителни продукти, подготовка и анализ на пробите чрез спектрални и хроматографски методи. Определя се съдържанието на токсични вещества от групите на промишлените отрови, пестицидите, лекарстве..
10.00 лв. 7.50 лв.
Софийски университет "Св. Климент Охридски". Първите 130 години
-25 %
Юбилеен сборник по повод 130 години Софийски университетСъдържаниеПРЕДИ УНИВЕРСИТЕТАИван ИлчевОбразованието в Средновековна България / 9„Тъмните векове“? / 16С поглед към Европа / 18Новото начало / 21Проблеми пред образованието / 24Мечти и реалности / 27Кризисна интермедия / 30РАННИТЕ ГОДИНИ (1888–1..
40.00 лв. 30.00 лв.
В настоящия сборник са поместени материали, представени на интердисциплинарния семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, проведен на 12–14 октомври 2018 г. в Боровец...
Биохимия. Протоколна тетрадка
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИТЕ С БИОХИМИЧНО,ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7РАЗТВОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
12.00 лв. 9.00 лв.
Основен закон на Федерална република Германия
-25 %
Книгата съдържа Основния закон на Федерална република Германия от 23 май 1949 г.  а в приложението е представена Ваймарската конституция от  11 август 1919 г. [разпоредби, които запазват действието си съгласно чл. 140 от Основния закон].Поредицата "Еx Constitutione" се издава под общата ре..
10.00 лв. 7.50 лв.
Демократичност, децентрализация, самоуправление
-25 %
Юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова неслучайно е озаглавен „Демократичност, децентрализация, самоуправление“ – научни сфери и проблеми, които са основен предмет на дългогодишния изследователски интерес на Милена Стефанова, а и отразяват верую, което тя неоткло..
20.00 лв. 15.00 лв.
Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия
Изчерпан
Конституцията принадлежи към основните стълбове на конституционно организираното общество. Тя дава правна насока за всички действия на държавата. Но текстът на конституцията не може да разгърне ефекта си без участници, които да изпълнят с живот записаните в него норми и ценности. Това е задача на вс..
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И
Изчерпан
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - Филология..
LA LENGUA Y LA LITERATURA: ENCUENTROS, DESAFÍOS, INFLUENCIAS
2-3 Дни
LA LENGUA Y LA LITERATURA: ENCUENTROS, DESAFÍOS, INFLUENCIAS - Филология..
Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век
Изчерпан
Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век - История и археология..
СЪДЪРЖАНИЕИлияна Анкова – Върху развитието на управленското счетоводство (първа част) Банчо Банов – Геополитически уроци и нюанси на отношенията България – СССР.Защо България беше най-близкият сателит на СССР по времето на социализма? Политико-икономически анализ. Дългов проблем Ismat Ibra..
Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова
-25 %
Сборникът „Литературата: удоволствия и предизвикателства“ събира литературни историци и изследователи от различни академични институции, чиито текстове се вписват тематично в централните полета, в които работи професор Кирова...
26.00 лв. 19.50 лв.
Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов
-25 %
Сборникът разглежда от една страна европейската визия за „ученето“ като процес, който продължава без прекъсване през целия живот, независимо от постигнатите успехи, от друга страна  включва академичната интерпретация на „добрите възможности“, която предполага те да бъдат насочени не само към..
16.00 лв. 12.00 лв.
Право и граници
Изчерпан
Книгата, която държите в ръцете си, събира докладите на участниците в Научната конференция „Право и граници“, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена на 15 май 2018 г. В настоящия том ще откриете оригинал..
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването
-25 %
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването - Психология..
14.00 лв. 10.50 лв.
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
-25 %
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия - Химия и фармация..
14.00 лв. 10.50 лв.
Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов
-25 %
Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов - История и археология..
35.00 лв. 26.25 лв.
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев
-25 %
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - Публична администрация..
18.00 лв. 13.50 лв.
Днес за какво ще си говорим?
-25 %
Новата учебна книга „Днес за какво ще си говорим?“ е поредният проект на катедра „Български език като чужд“, СУ „Св. Климент Охридски“, който е посветен на изучаването на българския език и комуникацията в чуждоезикова среда. Книгата е предназначена за чуждестранни студенти, специализанти и гражда..
14.00 лв. 10.50 лв.
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"..
Настоящият брой на сп. Съпоставително  езикознание е посветен на значимо събитие в  научния живот на езиковедската общност не само България – XVI международен конгрес на славистите в Белград, 20–27 август 2018 г. ..
сп. Литературата, кн.19/2017
-25 %
Тема на броя: Литература и фантастика Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata..
10.00 лв. 7.50 лв.
Показва 1 до 28 от 60 (3 страници)