Banner
Banner
Управление на риска в проект
Целта на книгата е да представи цялостна система за управление на риска в проекта. Управлението на риска като структуриран процес допринася за по-доброто разбиране на рисковете и тяхното ефективно ..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)