Banner
Instagram
Един интегрален модел на речта: равнища, единици и категории
Трудът е посветен на проблемите на речта. Акцентът е поставен върху функционално-семантичния анализ на разнородните й аспекти, разгледани върху обща концептуална основа и с единни методологически прин..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)